Alkohol i inne używki za kierownicą

Alkohol i kierowca

Niewielu ludzi wie dokładnie , jak alkohol działa na nasz organizm i jak pić, by sprawiało nam to przyjemność i nie szkodziło zdrowiu. Osobnym tematem wartym rozważenia jest alkohol i prowadzenie samochodu.

Tyskie - nasze najlepsze

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego, jeśli ludzie  piją tyle samo alkoholu, jedni stają się alkoholikami, a inni nie. Alkohol jest dla zdrowych i dorosłych ludzi. Osiemdziesiąt procent pijących alkohol nie odczuwa z tego powodu żadnych komplikacji. Co piąty jednak popada w kłopoty - zaczyna nadużywać trunków. Uzależnia się od alkoholu.

Alkohol etylowy - Substancja chemiczna o szczególnych właściwościach. W czystej postaci - bezbarwny płyn o ostrym i piekącym zapachu, szybko się utlenia i płonie niebieskim płomieniem. Cząsteczki ETOH - C2H5OH. nie wymagają trawienia. Za pośrednictwem krwiobiegu trafiają szybko do mózgu. Tam dzięki specyficznym właściwościom wzbudzają różne reakcje uczuciowe. Droga z ust do mózgu trwa często około dwóch godzin, dlatego niekiedy, gdy pijemy więcej alkoholu, wydaje się nam, że jesteśmy trzeźwi, że możemy pozwolić sobie na dwa kieliszki. Nie zastanawiamy się nad tym, że alkohol zacznie działać później.

Usypia i znieczula

Pierwszych dziesięć gram czystego alkoholu w naszym organizmie powoduje miłe „wyluzowanie". Ten leciutki szmerek zapewnia małe (pięcioprocentowe) piwo, stugramowa lampka wina lub kieliszek czterdziestoprocentowej wódki (25 gram). Alkohol działa na mózg tak jak środek usypiający, jak eter czy chloroform. Jednak usypianie mózgu jest stopniowe i zaczyna się od ośrodków sprawujących kontrolę nad różnymi czynnościami. To powoduje chwilowe wyzwolenie od niektórych zahamowań i dlatego po wypiciu pierwszych kieliszków jesteśmy ożywieni i pobudzeni. Później alkohol zatrzymuje kolejne czynności mózgu, tak, że możemy stracić koordynację ruchów: zataczamy się, mówimy niewyraźnie. Im więcej wypiliśmy, tym większe są zaburzenia naszego myślenia i reakcji.

Ryzyko w ilości

Każdy ma inną tolerancję. Dlatego nie można określić bezpiecznych norm spożycia alkoholu. Za ryzykowne uważa się wypijanie w ciągu jednego dnia więcej niż 100 g alkoholu stuprocentowego.

Zawartość alkoholu we krwi w promilach liczymy tak: wagę ciała trzeba przemnożyć przez 0,7 dla panów i 0,6 dla pań (współczynnik zawartości płynów ustrojowych w organizmie). Potem przez otrzymaną liczbę dzielimy ilość wypitego stuprocentowego alkoholu. Gdy kobieta i mężczyzna wypiją tyle samo, ona będzie bardziej pijana.

Objawy występujące w zależności od stężenia alkoholu we krwi

 
Dawka alkoholu we krwi Reakcja organizmu
0,1 promila  Rozproszona uwaga
0,2 promila Dłuższe spostrzegania
0,3 promila Drobne zaburzenia równowagi i koordynacji, gorsze spostrzeganie kształtu przedmiotu z oddali
0,5 promila Zmniejszenie zdolności rozpoznawania sytuacji, pobudliwość,  upośledzenie koordynacji wzrokoworuchowej, pogorszenie ostrości widzenia i oceny odległości, opóźnienie adaptacji oka do ciemności i ruchomych źródeł światła
0,8 promila Błędna ocena własnych możliwości, znaczne obniżenie samokontroli i koncentracji
1-2 promili Zaburzenie koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej i pamięci, brawura, opóźnienie czasu reakcji, wahania nastroju (euforia, agresja)
2-3 promili Zaburzenia mowy, wzmożona senność, obniżenie zdolności kontroli własnego zachowania i poruszania się
3-4 promili Spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury, możliwy powolny zanik funkcji oddechowych
ponad 4 promile Śpiączka, stan poważnego zagrożenia życia

Kiedy i jak trzeźwiejemy

Alkohol jest eliminowany z organizmu przede wszystkim przez spalanie w wątrobie. Ona go neutralizuje. Ale radzi sobie bardzo powoli. Szybkość eliminacji jest najczęściej taka sama: 10-12 miligramów na godzinę u mężczyzn i 8-10 miligramów u kobiet. Rośnie z wagą pijącego. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet po kilku godzinach snu po wypiciu, alkohol nadal jest w naszym organizmie.

POLSKIE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE KARANIA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW

Polskie prawo stopniuje nietrzeźwość, co ma dalsze konsekwencje w stosowaniu przepisów karnych wobec kierujących pojazdami. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozróżnia:
stan po użyciu alkoholu - gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2-0,5 promila lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1-0,25 mg/1 dm3,
stan nietrzeźwości - gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/1 dm3.

Wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r . o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2000.48.548) , zgodnie z którą, od 15 grudnia 2000 r., prowadzenie pojazdów w „stanie nietrzeźwości" stało się przestępstwem - a nie wykroczeniem. Od tego momentu, prowadzenie pojazdu:

  • w stanie po użyciu alkoholu (02-0,5 promila) - jest wykroczeniem i podlega sankcjom przewidzianym w art. 87. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2007.109.756. z późn. zm.), tj. karze aresztu lub grzywny nie mniejszej niż 50 zł oraz zakazowi prowadzenia pojazdów
  • w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) - jest przestępstwem i podlega sankcjom przewidzianym art 178a. Kodeksu karnego (Dz.U.1997.88.553. z późn. zm.), tj. grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakazowi prowadzenia pojazdów.

 

Za kierownicą na haju - narkotyki i dopalacze

Narkotyki Narkotyki i dopalacze zakłócają zdolności psychomotoryczne człowieka, a prowadzenie samochodu po ich przedawkowaniu wiąże się z podobnym ryzykiem wypadku i takimi samymi konsekwencjami prawnymi jak po spożyciu alkoholu.

Typowe objawy zażycia dopalaczy to pobudzenie, halucynacje, ale też wysuszenie śluzówki, zatrzymanie moczu, przyspieszone bicie serca, powiększone źrenice, drętwienie kończyn. Może temu towarzyszyć wiele efektów ubocznych, m.in.: bezsenność, mdłości, okresowa impotencja.

Co najczęściej biorą kierowcy?

Amfetamina - pobudza, daje pozorne poczucie poprawy koncentracji, powoduje skłonność do brawury, zaburza percepcję wzrokową i słuchową, w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zasłabnięcia i zapaści.

Marihuana, haszysz - wywołują halucynacje i utratę świadomości, senność, powodują stany lękowe i zachowania paranoiczne.

Heroina - objawy po zażyciu to apatia, przyspieszone bicie serca, pieczenie skóry, nudności i drżenie całego ciała. Pod wpływem heroiny kierowca nie potrafi właściwie zinterpretować sytuacji na drodze.

Kokaina - w większym stopniu niż amfetamina zaburza świadomość kierowcy. Zwiększa ciśnienie tętnicze, wywołuje nadpobudliwość, bezsenność prowadzącą do skrajnego wyczerpania organizmu.

LSD - silna substancja halucynogenna. Po zażyciu daje wrażenie wyostrzenia zmysłów, zaburza ostrość widzenia, powoduje spowolnienie reakcji.

Extasy - na kierowcę działa podobnie jak amfetamina. Wywołuje złudne wrażenie, że mimo zmęczenia kierowca jest w stanie bezpiecznie prowadzić pojazd.

Policja w latach 2007-2009 zużyła 70 tys. narkotestów, dzięki którym ujawniono ponad 2 tys. kierowców pod wpływem substancji odurzających. Za spowodowanie wypadku pod wpływem środków odurzających grozi nie tylko utrata prawa jazdy i kara więzienia. W takim przypadku ubezpieczyciel również wystąpi o zwrot kosztów odszkodowań wypłaconych poszkodowanym (postępowanie podobnie jak po alkoholu). 

Badanie kierowców

Od niedawna polska Policja została wyposażona w nowy sprzęt do badania trzeźwości kierowców. AlcoBlow ogranicza czas badania do zaledwie kilku sekund. W przypadku nowego alkomatu badaniu nie podlega stężenie alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu, ale stężenie alkoholu w kabinie pojazdu. AlcoBlow to pierwsze tego typu urządzenie. Jest bardzo czułe i niemal natychmiast pozwala stwierdzić, czy kierowca jest trzeźwy czy nie. Jego specyfika polega na tym, że pomiar następuje poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe. Po uchyleniu szyby samochodu, policjant wkłada tester do wnętrza. Gdy czujniki wychwycą alkohol, zapalają się odpowiednie kontrolki. Wtedy policjant poddaje kierowcę precyzyjnemu badaniu alkotestem, które wskazuje konkretny wynik.

AlkomatAlcoBlow

Dopuszczalne normy alkoholu we krwi kierowców w krajach UE

Dopuszczalne normy spożycia alkoholu w Europie

Przykładowy czas potrzebny do osiągnięcia trzeźwości od momentu zakończenia spożywania alkoholu oraz poziom alkoholu we krwi pół godziny po spożyciu . Foto tabela

KARY DLA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW W UE

Belgia Belgia (norma 0,5 prom.) - grzywna w wysokości od 137,5 do 2750 euro (zawartość w przedziale 0,5-0,8 prom.). Wysokość grzywny może ulec zwiększeniu nawet do 11000 euro w przypadku stwierdzenia zawartości alkoholu na poziomie powyżej 0,8 prom.,

Finlandia Finlandia (norma 0,5 prom.) - grzywna lub pozbawienie wolności do 6 miesięcy. W przypadku istotnego przekroczenia normy (powyżej 1,2 prom.) i stworzenia powszechnego niebezpieczeństwa kara pozbawienia wolności może sięgnąć 2 lat,

Francja Francja (norma 0,8 prom) - grzywna 4500 euro lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Prawo francuskie przewiduje również szczególne, bardziej rygorystyczne limity dla określonych grup kierowców np. transportu publicznego

Niemcy Niemcy (0,5 prom. i 0,0 prom. dla kierujących w wieku do 21 lat) - zasadniczo stosuje się grzywnę do 300 euro, co znajduje zastosowanie w przypadku nieznacznego przekroczenia normy. Jednak, gdy na skutek użycia alkoholu kierujący wykazuje niezdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, kierujący jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 1 roku lub karą grzywny. Kara pozbawienia wolności może zostać zwiększona do 5 lat, gdy nietrzeźwy kierowca spowodował zagrożenie życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości,

Norwegia Norwegia (norma 0,2 prom.) - stosowane sankcje (także w kombinacji) to: grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, odebranie prawa jazdy, pozbawienie wolności, poddanie terapii, nakaz wykonania prac społecznych. Dotkliwość sankcji jest zależna od stopnia przekroczenia normy. Np. przy przekroczeniu normy 0,2-0,5 prom., grzywna może sięgnąć ok. 1100 euro, a zakaz prowadzenia pojazdów do 6 miesięcy. Przy zawartości alkoholu we krwi powyżej 0,5 prom. grzywna wynosi 150% miesięcznego dochodu, a zakaz prowadzenia pojazdów 12 do 24 miesięcy.

Wielka Brytania Wielka Brytania (norma 0,8 prom) - grzywna do 5000 funtów lub/i kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy, a także obligatoryjne odebranie prawa jazdy na co najmniej 12 miesięcy. W przypadku „recydywy" zatrzymanie prawa jazdy następuje na minimum 3 lata. W razie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (na skutek nadużycia alkoholu) kara pozbawienia wolności może wynieść do 10 lat.

Alkohol przyczyną wypadków drogowych na polskich drogach w latach 2005-2009

Wypadki drogowe 2005-2009

Ujawnieni nietrzeźwi kierowcy w latach 2000-2009

Ujawnieni  nietrzeźwi  kierowcy w latach 2000-2009

Struktura naruszeń prawa wśród ujawnionych nietrzeźwych kierujących

Struktura naruszeń prawa wśród ujawnionych nietrzeźwych kierujących

Komentarze

milka
milka
Doboczkej
hjkvfdhgjkr
Pablo93
Jaglak
Huba Guma
Papaj
dite
....

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.