Wybrane różnice w przepisach drogowych Polska - Niemcy

Strefy ekologiczne - Umweltzone

Pierwsze strefy ekologiczne (niem. Umweltzonen) powstały 1. stycznia 2008 roku w Berlinie, Hanowerze i Kolonii. Regularnie tworzone są kolejne strefy, które mają za zadanie polepszenie jakości powietrza w miastach. Z tego powodu wjazd do nich możliwy jest tylko dla pojazdów spełniających określone kryteria i oznaczonych właściwą Plakietką ekologiczną.

Stop Umweltzone! Czy wjedziesz?

Samochód będzie miał przyznaną Plakietkę na podstawie klucza podanego w poniższej tabeli (pod uwagę brany jest rodzaj silnika oraz data produkcji i pierwszej rejestracji).

Norma spalinowa (Euro)

Grupa zanie-czyszczeń

Pierwsza rejestracja Samochód osobowy

Pierwsza rejestracja

Pojazd użytkowy

> 3,5 t

Plakietka

Silnik wysokoprężny

Euro 1 lub starsza

1

Przed 01.01.1997

Przed 01.10.1996

BRAK

Euro 2/Euro 1 + filtr

2

Od 01.01.1997

do 31.12.2000

Od 01.10.1996

do 30.09.2001


 

Euro 3/Euro 2 + filtr

3

Od 01.01.2001

do 31.12.2005

Od 01.10.2001

do 30.09.2006


 

Euro 4/Euro 3 +filtr

4

Od 01.01.2006

Od 01.10.2006


 

Silnik benzynowy

Przed Euro 1

1

Przed 01.01.1993

Przed 01.01.1993

 

Euro 1 i nowsza

4

Od 01.01.1993

Od 01.01.1993


 


Do najważniejszych miast, w których istnieją strefy Umweltzone, należą:

Koniec strefy ochrony środowiska oznaczony  jest znakiem znakiem 270.2.

Kierowcy pojazdów bez plakietki ekologicznej nie mogą przekraczać stref ochrony środowiska. Jeżeli jednak zdecydują się wjechać w tę strefę, grozi im mandat w wys. 40,00 € i 1 punkt karny rejestrowany w centrali we Flensburgu nawet wtedy, gdy teoretycznie dany pojazd  mógłby przekraczać  daną strefę z racji spełniania wymaganej normy czystości spalin. 

Jak można zaopatrzyć się w plakietkę

Plakietki można nabyć na stacjach TÜV. Biegły z TÜV stwierdza na postawie dowodu rejestracyjnego która plakietka jest odpowiednia dla Państwa pojazdu. W dowodzie rejestracyjnym znajduje się klucz pojazdu, który informuje o klasie emisji spalin. 

Co jaki czas należy wymienić plakietkę

Ważność plakietek nie jest czasowo ograniczona. Plakietkę trzeba wymienić jedynie wtedy, gdy właściciel pojazdu przeprowadzi się i otrzyma nowe tablice rejestracyjne. Numery rejestracyjne pojazdu muszą się zgadzać z danymi na plakietce.


Gdzie umieścić plakietkę

Plakietkę umieszczamy na przedniej szybie, tak aby była dobrze widoczna i nie ograniczała kierowcy widoczności. Najlepszym miejscem jest wewnętrzna strona szyby po stranie pasażera obok kierowcy, na dole po prawej stranie.

Kogo nie dotyczy regulacja związana z emisją spalin

 • Skuterów, lekkich pojazdów mechanicznych, motocykli, motorowerów oraz pojazdów trzykołowych
 • Ciągników rolniczych oraz stosowanych w gospodarce leśnej
 • Maszyn i urządzeń jeżdżących
 • Maszyn roboczych
 • Pojazdów do transportu chorych oraz używanych przez lekarzy, które oznaczone są odpowiednio informacją “Lekarz Pogotowia Ratunkowego”
 • Pojazdów mechanicznych dla osób o wyjątkowo wysokim stopniu niepełnosprawności, posiadających w swojej legitymacji osób niepełnosprawnych wpis “aG”, “H” lub “BI” określający wysoki stopień niepełnosprawności
 • Pojazdów zabytkowych z numerem rejestracyjnam H lub czerwonym “numerem 07”

 Znak drogowy z napisem "bei nasse"


Znak taki to ograniczenie prędkości a tabliczka "bei Nässe", oznacza "podczas wilgoci"

W takiej sytuacji ograniczenie prędkości wynosi 60 km/h, u naszych sąsiadów naruszenie tego zakazu może być bardzo przykre a mandaty płacimy na miejscu i  w euro.

Dopuszczalne prędkości w Niemczech

Zestawienie dopuszczalnych prędkości obowiązujących na terenie Niemiec


Dopuszczalna prędkość jak w tabeli powyżej - UWAGA w Niemczech nie występuje strefa czasowa dotycząca obszaru zabudowanego tak jak w Polsce, obowiązująca prędkość 50km/h dotyczy czałej doby.

Taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Poniższe zasady dotyczą samochodów osobowych bez przyczepy oraz motocyklistów. Dla mandatów od 40 Euro dochodzą dodatkowe opłaty, w wyskości co najmniej 23,50 Euro. Przekroczenie prędkowści w terenie zabudowanym (obejmuje także strefę 30 km!).

wysokość mandatów w niemczech za przekroczenie prędkości

do 10 km/h

15,- EUR

 11-15 km/h 

 25,- EUR

16-20 km/h 

 35,- EUR

21-25 km/h 

80,- EUR, 1 punkt

 26-30 km/h 

 100,- EUR, 3 punkty

 31-40 km/h 

 160,- EUR, 3 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu

41-50 km/h

 200,- EUR, 4 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu

 51-60 km/h

280,- EUR, 4 punkty, 2 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu

 61-70 km/h 

 480,- EUR, 4 punkty, 3 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu

ponad 70 km/h 

680,- EUR, 4 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu

Przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym ( np. droga krajowa, autostrada, także na odcinkach remontowanych)

wysokość mandatów w niemczech za przekroczenie prędkości

do 10 km/h

10,- EUR

 11-15 km/h 

20,- EUR

16-20 km/h 

 30,- EUR

21-25 km/h 

70,- EUR, 1 punkt

 26-30 km/h 

80,- EUR, 3 punkty karne

 31-40 km/h 

 120,- EUR, 3 punkty karne

41-50 km/h

 160,- EUR, 3 punkty karne i 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu

 51-60 km/h

240,- EUR, 4 punkty karne, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu

 61-70 km/h 

 440,- EUR, 4 punkty karne, 2 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu

ponad 70 km/h 

600,- EUR, 4 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu

 

UWAGA

 1. Zakaz prowadzenia pojazdów zostanie nałożony także wtedy, gdy w ciagu roku zostaną stwierdzone 2 zdarzenia, w których zostanie przekroczona prędkość powyżej 25km/h.
 2. Po za tym przy trzecim przekroczeniu prędkości, który skutkuje wpisem w rejestrze punktow karnych we Flensburgu, możliwe jest także ukaranie zakazem prowadzenia pojazdu.
 3. Tolerancja błędu pomiaru wynosi 3km/h przy prędkościach do 100 km/h, powyżej 100 km/h 3%
 4. Najczęściej tachometr samochodu pokazuje większą prędkość niż była w rzeczywistości.

Taryfikator mandatów za niezachowanie odstępu

Niezachowanie odstępu do poprzedzającego pojazdu

przy prędkości do 80 km/h

25,- EUR

przy spowodowaniu zagrożenia 

30,- EUR, przy uszkodzeniu mienia 35,- EUR

przy prędkości ponad 80 km/h, kiedy odstęp do poprzedzającego pojazdu był mniejszy niż jedna czwarta wartości prędkościomierza 

35,- EUR

przy prędkości większej niż 80 km/h, odległość:

mniejsza niż 5/10 połowy wartości prędkościomierza 

75,- EUR, 1 punkty

mniejsza niż 4/10 połowy wartości prędkościomierza

100,- EUR, 2 punkty

mniejsza niż 3/10 połowy wartości prędkościomierza 

 160,- EUR, 3 punkty

przy prędkości ponad 100 km/h + 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu

mniejsza niż 2/10 połowy wartości prędkościomierza 

 240,- EUR, 4 punkty

przy prędkości ponad 100 km/h + 2 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu

mniejsza niż 1/10 połowy wartości prędkościomierza

320,- EUR, 4 punkty

przy prędkości ponad 100 km/h + 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu

Przy prędkości większej niż 130 km/h, odległość:

 mniejsza niż 5/10 połowy wartości prędkościomierza

100,- EUR, 2 punkty

mniejsza niż 4/10 połowy wartości prędkościomierza 

180,- EUR, 3 punkty

 mniejsza niż 3/10 połowy wartości prędkościomierza

240,- EUR, 4 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu
mniejsza niż 2/10 połowy wartości prędkościomierza 320,- EUR, 4 punkty, 2 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu
mniejsza niż 1/10 połowy wartości prędkościomierza 400,- EUR, 4 punkty, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu

Taryfikator mandatów w Niemczech za wyprzedzanie

Nieprzesterzeganie zakazu wyprzedzania

niedostosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania

70,- EUR, 1 punkt

wyprzedzanie innege pojazdu z prędkością minimalnie większą niż pojazd wyprzedzany

80,- EUR, 1 punkt

wyprzedzanie z niezachowaniem bezpiecznej odległości bocznej do wyprzedzanego pojazdu

30,- EUR, przy uszkodzeniu mienia – 35,- EUR
nie zjechanie po wyprzedzaniu najszybciej jak to możliwe na prawy pas10,- EUR
utrudnianie jazdy wyprzedzanemu pojazdowi, po zakończeniu manewru wyprzedzania 20,- EUR
nieprzepisowe wyprzadzanie pojazdu, który zasygnalizował zamiar skrętu w lewo i odpowiednio się do tego manewru ustawił 25,- EUR, przy uszkodzeniu mienia – 30,- EUR
niezastosowanie kierunkowskazu zgodnie z przeznaczeniem 10,- EUR
 wyprzedzanie z prawej strony poza terenem zabudowanym 100,- EUR, 3 punkty
yprzedzanie podczas gdy, nie można było wykluczyć, że manewr ten utrudni jazdę pojazdom jadącym z naprzeciwka, albo przy niejasnej sytuacji na drodze100,- EUR, 3 punkty
przy czym niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania, przekroczenie linii ograniczającej pas ruchu, przejechanie przez słupki oznakowanego pasa ruchu lub niezstosowanie się do oznakowanego przez słupki kierunku ruchu 150,- EUR, 4 punkty
ze spowodowaniem zagrożenia 200,- EUR, 4 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu, przy uszkodzeniu mienia – 240,- EUR, 4 punkty, 1 miesiąc zakazu prowadzenia

UWAGA

Formalnością niech będzie tu wzmianka o minimalnej prędkości 80 km/h, z jaką należy się w Niemczech poruszać po autostradach jeśli oznaczenia nie stanowią inaczej. O minimalnej prędkości obowiązującej na poszczególnych pasach szlaku komunikacyjnego informują znaki w postaci niebieskiego pełnego koła z odpowiednią cyfrą w środku. 

 

Obszar zabudowany - Koniec obszaru zabudowanego

                     

 

 

cykl artykułów o różnicach w przepisach u naszych sasiadów w budowie 

Komentarze

Rychu
Nox
duality altidude
znaki drogowe
jot
adam

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.