Przystanek

miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

Definicja przystanku została wprowadzona przez k.d. z 1997 r.
Przystanki dla wskazanych na znakach pojazdów wykonujących od­płatny przewóz osób na liniach regularnych są oznaczone znakami drogo­wymi informacyjnymi.

                   

           D-15                              D-16                              D-17                        P-17

Definicja  ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi.

Art. 13 ust.7 - Ustawa o Ruchu Drogowym

obowiązku przechodzenia po przejściu dla pieszych na wysepkę dla pasażerów znajdującą się na przystanku komunikacji publicz­nej, jeżeli łączy się ona z takim przejściem.

Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu. 

Art. 18 - Ustawa o Ruchu Drogowym

umożliwienia włączenia się do ruchu autobusu ruszającego z oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudo­wanym .

Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię. 

Art. 26 ust. 6 - Ustawa o Ruchu Drogowym

przejeżdżania obok oznaczonego przystanku tramwajowego lub innego przystanku komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej. 

Art. 49 ust. 1 pkt 9 - Ustawa o Ruchu Drogowym

zakazu zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości .

W odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości.

Znaki drogowe wskazujące przystanki są elementem organizacji ruchu na drodze,  ich umieszczanie następuje w trybie przepisów o zarządzaniu ruchem na drogach.  Sposób korzystania z przy­stanków przez przedsiębiorców wykonujących przewozy osób niebędących ich właścicielami określają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z póżn. zm.).

Komentarze

księciunio
Rafał
JM
xxx
1111

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.