Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wymiku egzaminu teoretycznego osoby zdające egzamin udają się na pierwszą część egzaminu praktycznego, która odbywa się na placu manewrowym. Kandydat na kierowcę musi tam wykonać określone zadania egzaminacyjne:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Termin wejścia w życie - 8 maj 2009 r.

Zadania egzaminacyjne dla wszystkich zdających.

I. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Kryteria:

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania "STOP",
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,
- jeżeli występuje,

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a.e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f.m. W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

 

Zestaw "Karty do losowania zadań egzaminacyjnych" w ramach pierwszego zadania egzaminacyjnego na placu manewrowym. Zestaw składa się z: 5 kart dotyczących czynności 1)a - 1)e w kolorze żółtym, 8 kart dotyczących czynności 1) f - 1)m w kolorze zielonym,

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylna szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głowa na wysokości głowy,
- jeżeli występuje,

II. JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I DO TYŁU

1. Pozycja pojazdu na początku pasa ruchu w kopercie.
2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
3. Nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających pole zatrzymania pojazdu)
4. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Plac manewrowy łuk

Wymiary łuk

III. RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Górka schemat

Aby po zakończeniu pierwszej część egzaminu na placu manewrowym rozpocząć drugą część egzaminu - jazdę po mieście, należy spełnić warunki określone w Dzienniku Ustaw.

Według Dz.U. nr 217 § 29, z dnia 27 października 2005, warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest:

1) panowanie nad pojazdem podczas wykonania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4 - w przypadku prawa jazdy kategorii B i B1;

2) pozytywna ocena z wykonania określonych w instrukcji egzaminowania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - w przypadku prawa jazdy pozostałych kategorii i pozwolenia.

4. Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:

1) bezpośrednie stworzenie zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;

2) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

3) najechanie na pachołki lub tyczki.

Jeśli zdasz manewry, czeka cię druga część egzaminu praktycznego - jazda w ruchu miejskim. Odbywa się ona bezpośrednio po przejechaniu placu manewrowego.

Powodzenia

Komentarze

Sebastian Ejsmont
Pjoter
Barbara
vvvnnnn
AGA
Kamilka
żanka

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.