Opis egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B


Po dniu 19 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa forma egzaminu teoretycznego.

Najważniejsza zmiana to modyfikacja egzaminu teoretycznego, nadal mamy do czynienia z testem zmieniła się jednak liczba pytań i sposób ich zadawania. Nowa formuła egzaminu wymaga głębokiej wiedzy z przepisów ruchu drogowego.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części.

 • Sprawdzian z wiedzy podstawowej - 20 pytań, takie same dla wszystkich kategorii prawa jazdy.
 • Odpowiadamy TAK lub NIE
 • Na przeczytanie treści mamy  ma 20 sekund.
 • Kolejne 15 sekund przeznaczonych jest na odpowiedź.

Wśród tych 20 pytań podział jest następujacy:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 3 punkty.
 •  6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2 punkty.
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1 punkt.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej, odnoszących się do zagadnień związanych z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy lub pozwoleniami

 • Możliwe są tu już 3 odpowiedzi (A, B, C), przy czym tylko jedna z odpowiedzi może być prawidłowa
 • Czas na rozwiązanie jednego zadania - 50 sekund

Wśród tych 12 zadań jest następujący podział

 • 6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)
 • prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź
 • odpowiedzi należy udzielić w określonym czasie (po upływie czasu pojawi się następne pytanie)
 • nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi

Żeby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzbierać  co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów

Nowa forma egzaminu teoretycznego dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy 
AM - A1 - A2 - A - B1 - B - C1 - D1 - D - T

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami nastąpiły zmiany w zakresie kategorii prawa jazdy

 

 • Kartę motorowerową zastąpiła kategoria AM ( można  kierować nie tylko motorowerami, ale także czterokołowcami lekkimi)
 • Kategoria A2 (  motocykle o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg)

 

Wymagania wiekowe dla poszczególnych kategorii

 • 14 lat - AM                                   
 • 16 lat - A1, B1, T                          
 • 18 lat - A2, B, B+E, C1,  C1+E    
 • 20 lat - A - (jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2)
 • 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 • 21 lat -  C, C+E, D1, D1+E
 • 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii  A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2  

 

Wyjątki od tych wymogów

Mundurowi zdobywający uprawnienia w ramach pełnionej służby i kierowcy zawodowi, którzy ukończyli kwalifikację wstępną albo kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Egzamin teoretyczny jest ważny przez 6 miesięcy. W tym okresie w przypadku niepowodzenia na egzaminie praktycznym można go poprawiać.

 

 

 

Oficjalna strona WORD Warszawa

 

Obowiązujący cennik za egzaminy państwowe w Polsce.

Stanowisko WORD Warszawa w sprawie opłat za egzamin.

Osoby, które dokonały zapisu na egzamin przed 19 stycznia br., a którym termin egzaminu został wyznaczony po 19 stycznia br. nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty uzupełniającej do nowej ceny egzaminu. Osoby, które wniosły już opłatę uzupełniającą otrzymają jej zwrot.

Do przeprowadzania egzaminu wykorzystywana jest specjalna klawiatura egzaminacyja.
Poniżej przedstawiamy krótki opis klawiatury egzaminacyjnej używanej na egzaminie teoretycznym.

 

 

START - rozpoczyna egzamin, na początku jest to tzw."egzamin próbny" który umożliwi zaznajomienie się z obsługą konsoli oraz sposobem działania testu.

ZATWIERDŹ - zatwierdza zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlenia właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych.

 

POPRZEDNIE - powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza "ZMIANA KATEGORII".

TAK - potwierdza nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.

 

NASTĘPNE - wybór następnego pytania i jego wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza "ZMIANA KATEGORII".

NIE - neguje nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.

 

A,B,C

 • zaznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone na czarno),
 • lub odznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone ponownie na biało).
 

KONIEC

 • rezygnacja z egzaminu przed jego rozpoczęciem,
 • zakończenie egzaminu próbnego - powoduje to uruchomienie właściwego egzaminu,
 • zakończenie właściwego egzaminu przed upływem planowanego czasu (25 min.).
 

ZMIANA KATEGORII - przejście do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy.

 

Tutaj znajdują się przykładowe testy na prawo jazdy

Komentarze

Mateusz
MIA
a gdzie na klaw...
robi1968

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.