Zadania egzaminacyjne na mieście

Manewry na mieście

 1. Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu manewr może być wykonywany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
 2. Parkowanie prostopadłe lub skośne- wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
  • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu)
  • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego
 3. Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania- możliwa jedna korekta toru jazdy )- wjazd tyłem - wyjazd przodem
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator , wskazując je osobie egzaminowanej
  • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego
  • w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy
  • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
 4. Zawracanie na drodze jednojezdniowej- dwukierunkowej możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki i.t.p.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

Jazda po mieście

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
  • o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu.
 4. Przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
  • oznakowanie znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), B-20 (stop), D-1 (droga z pierwszeństwem) oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c .
  • z sygnalizacją świetlną
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.