Rozmiar tekstu --->

Skrzyżowania - część 1 - co to jest skrzyżowanie

Najczęstszym miejscem przecięcia się kierunków ruchu jest skrzyżowanie.

Skrzyżowanie jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia.

Skrzyżowanie równorzędne w kształcie litery X

Jesteśmy przyzwyczajeni , że skrzyżowanie to przecięcie się dróg pod kątem prostym dlatego często popełniamy błąd, źle klasyfikując takie miejsca. Zobaczmy przykłady.

Rozwidlenie drogi w kształcie litery T:

Skrzyżowanie równorzędne w kształcie litery T

To też jest skrzyżowanie - w kształcie litery Y:

Skrzyżowanie równorzędne w kształcie litery Y

Szczególnym rodzajem skrzyżowania jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym (tzw. rondo), oznaczone odpowiednim znakiem (C-12), na którym ruch odbywa się wokół wyspy lub centralnego placu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Rondo nie musi mieć okrągłego kształtu.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tzw rondo

Natomiast nie jest skrzyżowaniem przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Przypomnijmy, że drogą twardą jest droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość jej nawierzchni przekracza 20 m. Pozostałe drogi są drogami gruntowymi.

To nie jest skrzyżowanie (droga twarda i droga gruntowa):

Wyjazd z drogi gruntowej

To nie jest skrzyżowanie (wyjazd z parkingu):

Wyjazd z parkingu

To nie jest skrzyżowanie (wyjazd z posesji):

Wyjazd z posesji

To nie jest skrzyżowanie (wyjazd ze stacji benzynowej):

Wyjazd ze stacji benzynowej

Tags: 

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.