Co to jest skrzyżowanie, rodzaje skrzyżowań

 

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 2. pkt. 10

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

Dlaczego to takie ważne, żeby dojeżdżając do przecięcia dróg jednoznacznie określić, czy mamy do czynienia ze skrzyżowaniem, czy nie? Ponieważ inne zasady pierwszeństwa obowiązują na skrzyżowaniu, a inne poza skrzyżowaniem, na przykład przy włączaniu się do ruchu z drogi wewnętrnej czy przy wyjeździe z parkingu. 

Przykłady skrzyżowań

Skrzyżowanie równorzędne w kształcie litery X
Skrzyżowanie w kształcie litery X
Skrzyżowanie równorzędne w kształcie litery T
Skrzyżowanie w kształcie litery T
Skrzyżowanie równorzędne w kształcie litery Y
Skrzyżowanie w kształcie litery Y (rozwidlenie)
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tzw rondo
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo)

Przykłady przecięcia dróg, które nie tworzą skrzyżowania

Nie jest skrzyżowaniem przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z:

  • drogą gruntową
  • drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze

Przypomnijmy, że drogą twardą jest droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość jej nawierzchni przekracza 20 m. Pozostałe drogi są drogami gruntowymi.

Wyjazd z drogi gruntowej
Przecięcie drogi twardej z drogą gruntową
Wyjazd z parkingu
Wyjazd z parkingu
Wyjazd z posesji
Wyjazd z posesji
Wyjazd ze stacji benzynowej
Wyjazd ze stacji benzynowej

Wyjazd z wyżej wymienionych obiektów na drogę twardą jest włączaniem się do ruchu, a nie przejazdem przez skrzyżowanie.


Rodzaje skrzyżowań

Ze względu na pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania dzielą się na:

  • skrzyżowania równorzędne
  • skrzyżowania nierównorzędne ze znakami
  • skrzyżowania o ruchu kierowanym:
    • sygnałami świetlnymi
    • przez uprawnioną osobę (np. policjanta)

Skrzyżowanie równorzędne jest to takie skrzyżowanie, na którym nie występują żadne znaki, albo występuje znak A-5 "skrzyżowanie równorzędne":

 

Skrzyżowanie nierównorzędne jest to skrzyżowanie, na którym o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki:

 

Skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną jest to skrzyżowanie, na którym o pierwszeństwie przejazdu decyduje sygnalizacja świetlna:

 

Skrzyżowanie o ruchu kierowanym przez osobę uprawnioną jest to skrzyżowanie, na którym o pierwszeństwie przejazdu decyduje uprawniona osoba kierująca ruchem (np. policjant):

 

Komentarze

KoxPVPMC
Wiktoria
pawlusiak
gimbus320
zal
natka

Strony

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.