Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach nierównorzędnych

Na skrzyżowaniu nierównorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany bez względu na to z której strony nadjeżdża. Pojazdy inne niż uprzywilejowane jadące drogą z pierwszeństwem mają pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi drogą podporządkowana.

 

Znak A-7 Ustąp pierwszeństwa z linią warunkowego zatrzymania P-13 jednoznacznie wskazuje sposób postępowania w takiej sytuacji. Bezwzględnie przepuszczamy pieszych, a następnie pojazdy jadące drogą z pierwszeństwem przejazdu. Dopiero po wnikliwym upewnieniu się że możemy dalej w bezpieczny sposób kontynuowac jazdę przejeżdżamy przez to skrzyżowanie.

Linia warunkowego zatrzymania się, złożona z trójkątów

Znak P-12 " linia bezwzględnego zatrzymania - stop". Znak P-12 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi. Pamiętajmy że jest to zatrzymanie wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym a nie z warunków ruchu, zatrzymanie przed linią jest obligatoryjne.

 

O pierwszeństwie na skrzyżowaniu jesteśmy informowani. Najczęściej jest to znak D-1 "droga z pierwszeństwem".

 

Jeżeli występuje równorzędna sytuacja to pierwszeństwo ma samochód będący z prawej strony. O pierwszeństwie przejazdu decyduje pozycja pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie.

 

Pojazd szynowy ma pierwszeństwo w sytuacji równorzędnej (na drogach z pierwszeństwem oraz podporządkowanych).

 

Sytuacja równorzędna wytworzyła się na poniższym obrazku pomiędzy tramwajem a samochodem nauki jazdy, jadącymi drogą z pierwszeństwem przejazdu. Pomimo tego, że tramwaj jest pojazdem skręcającym a nauka jazdy jedzie na wprost, to i tak tramwaj w takiej sytuacji ma pierwszeństwo. W sytuacji kiedy oba pojazdy są w tej samej hierarchii ważności (hierarhia ważności jest wyznaczona przez znak D-1), pojazd szynowy ma zawsze pierwszeństwo.

Wszystkie wloty podporządkowane - pierwszeństwo dla ruchu po obwiedni. Rozwiązanie takie (znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”) najkorzystniej jest stosować równocześnie ze znakiem C-12 („ruch okrężny”), ze względu na szczególne regulacje prawne związane z tym zestawem znaków. §36. 1. Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. 2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. Tramwaj zjeżdżający z wyspy centralnej w takiej sytuacji ma pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się po obwiedni ronda.

 

Znak D-1 oraz tabliczka do znaku drogowego T-6a : rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszcza się na drodze z pierwszeństwem).

 

Przy oznakowaniu D-1 , T-6a pojazd poruszający się drogą z pierwszeństwem przejazdu zachowuje pierwszeństwo bez względu na dalszy kierunek jazdy.

 

Komentarze

Do J.W
#J.W.
J.W.
Anonymous
xd
Anonymous
jakókaldjalnakjdbsa
TajnyAgentZBuszu
maja0088
Arecki

Strony

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.