Omijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi:

Art. 23 ust. 1 pkt 2 - Ustawa o Ruchu Drogowym

 

Sposobu omijania

przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.

 

 

 

 

Art. 26 ust. 3 pkt 2  - Ustawa o Ruchu Drogowym

 

Zakazu omijania

pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

 

 

Art. 28 ust. 3 pkt 4 - Ustawa o Ruchu Drogowym

 

Zakazu omijania

pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy), jeżeli wymagałoby to wjecha­nia na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

Art. 30 ust. 1 pkt Ib  - Ustawa o Ruchu Drogowym

 

Dawania krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych

przez kierującego pojazdem silnikowym w czasie omijania w warunkach zmniejszo­nej przejrzystości powietrza. 

 

Art. 57 ust. 2 - Ustawa o Ruchu Drogowym

 

Zachowania szczególnej ostrożności

przy omijaniu pojazdu prze­wożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat.

 

Art. 58 ust. 2 - Ustawa o Ruchu Drogowym

 

zachowania szczególnej ostrożności

przy omijaniu pojazdu prze­znaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Komentarze

( ͡° ͜ʖ ͡°)
zibi

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.