Prawo drogowe

Jak działa alkohol, zestawienie reakcji organizmu w zależności od dawki, działanie narkotyków. Dopuszczalne normy, kary za jazdę po pijanemu.
Ruch kierowany Pojazd członowy Strefa ruchu Omijanie Przystanek Szczególna ostrożność Wymijanie Kolumna pieszych Pieszy Uczestnik...
Przyczepa jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy.
Sygnalizacja świetlna jest jedną z form kierowania ruchem drogowym. Oprócz sygnalizacji świetlnej, ruchem drogowym może kierować też osoba uprawniona, na przykład policjant. Kwestie sygnalizacji świetlnej na drogach reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wygląd i wzory sygnałów...
Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jazdę na czerwonym świetle, jazdę bez świateł, nieprzestrzeganie przepisów na skrzyzowaniu i inne wykroczenia.
Węzeł drogowy -skrzyżowanie się, rozwidlenie lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dzieli węzły drogowe na trzy grupy.
Strefy ekologiczne, do których wjazd jest możliwy tylko samochodem, spelniającym normy ekologiczne, oznaczonym odpowiednią plakietką. Ograniczenia prędkości w zależności od wilgotności powietrza. Mandaty za przekroczenie prędkości, niezachowanie odstepu, niewłaściwe wyprzedzanie. Dopuszczalne prędkości na drogach.