Przejazd dla rowerzystów

przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowi­ska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, ozna­czoną odpowiednimi znakami drogowymi

                 

Na przejazdach dla rowerzystów ruch może być regulowany za po­mocą sygnalizacji świetlnej

Analogicznie, na przejazdach dla rowerzystów nadawane są przez sy­gnalizator S-6 dwa sygnały w kształcie sylwetki roweru  Sygnał zielony zezwala na wjazd na prze­jazd dla rowerzystów. W końcowej fazie nadawania, sygnał zielony zmienia się w migający, co oznacza, że za chwilę będzie wyświetlany sygnał czerwony i rowerzysta jest obowią­zany jak najszybciej opuścić przejazd. Sygnał czerwony oznacza zakaz wjazdu na przejazd dla rowerzystów.

 Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego. a w szczególności dotyczącymi

                                         (art. 27) - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    przejeżdżania przez kierujących innymi pojazdami przez przejaz­dy dla rowerzystów

  (art. 33 ust. 4) - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    zasad korzystania z drogi oraz zakazu wjeżdżania przez kierujące­go rowerem bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

  (art. 37 ust. 4 pkt 5) - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    pędzenia zwierząt po drodze dla rowerów

  (art. 49 ust. 1 pkt 2) - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    zakazu zatrzymania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed nim, a na drodze dwukierun­kowej o dwóch pasach ruchu - również za nim

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.