Rozmiar tekstu --->

Przejazdy kolejowe

Przejazdy kolejowe to miejsca przecięcia się torów ruchu pojazdów i pieszych z torem ruchu pojazdów szynowych. Miejsca takie są oznaczane specjalnymi znakami ostrzegawczymi o katalogowych symbolach A9 lub A10 . Są to miejsca niezwykle niebezpieczne, w których w każdym przypadku należy zachować szczególną ostrożność, a więc wzmożoną uwagę i koncentrację.

 

Kierujący zbliżający się do przejazdu kolejowego powinien ograniczyć prędkość lub nawet zatrzymać się w celu przeprowadzenia analizy aktualnej sytuacji na przejeździe. Uwaga ta dotyczy wszystkich – bez wyjątku – przejazdów kolejowych: zarówno tych, które wyposażono w urządzenia zabezpieczające, jak i tych bez takich urządzeń.. Jeśli nawet przejazd kolejowy posiada urządzenia zabezpieczające (zapory, półzapory, sygnalizację świetlną) , trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia awarii mechanizmu lub niedyspozycją dróżnika (np. zasłabnięcie) . W takim przypadku jedynie zachowanie najwyższych środków ostrożności zapobiegnie zderzeniu z pociągiem, prawie zawsze tragicznym w skutkach.

 

  Znaki ostrzegawcze przed przejazdami kolejowymi
   
Przejazd kolejowy z zaporami A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" 
   
  Przejadz kolejowy bez zapór A-10 "przejazd kolejowy bez zapór"
   
    T_7. T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe   
   
  Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
   
  Przejazdy kolejowe można podzielić ze względu na ilość torów:
   
  Jednotorowe
  Wielotorowe
   
  krzyż świętego andrzeja przejazd kolejowy jednotorowy G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym" 
   
  krzyż świętego andrzeja przejazd kolejowy wielotorowy G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym. " 
   
  G-1a

G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni"

Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A - 9 lub A - 10 

   
  G-1b

G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni" 

Słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu

   
  g-1c

G-1c  "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni"

Słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.

   
G_1d. G-1d   "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni"
   
G_1e. G-1e   "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni"
   
G_1f G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kresą umieszczany po lewej stronie jezdni"
   
nie dotykać instalacja pod napięciem G-2 "sieć pod napięciem"

 

  

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż 150 m od przejazdu na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym. 

W Polsce przejazdy kolejowe dzielą się na sześć kategorii:

A - przejazdy strzeżone z miejsca lub odległości, wyposażone w rogatki zamykające całą szerokość jezdni i chodnik, ewentualnie wyposażone dodatkowo w sygnalizację świetlną.Takie przejazdy stosuje się na najważniejszych drogach  i najbardziej obciążonych liniach.

przejazd kolejowy typ A
 
B - przejazdy z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami (zamykającymi prawy pas ruchu zaporami, umożliwiającymi zjazd z przejazdu pojazdom, które znalazły się na nim w momencie rozpoczęcia zamykania ruchu). Stosowane na mniej obciążonych liniach, na których nie ma konieczności wyznaczania pracownika do strzeżenia przejazdu.

 

 
przejazd kolejowy typ B
 
  C - przejazdy bez urządzeń w poprzek drogi, wyposażone w sygnalizację świetlną samoczynną bądź obsługiwaną przez pracownika). Znajdują w miejscach, gdzie mimo stosunkowo niewielkiego ruchu potrzebne są zabezpieczenia przed wypadkami.
 
  przejazd_typ_c.
 
 D - pozbawione urządzeń ostrzegawczych, przejazdy oznaczone jedynie znakami drogowymi. Tego rodzaju skrzyżowania znajdują się w miejscach o niewielkim ruchu i dobrej widoczności, umożliwiającej stwierdzenie kierującemu pojazdem, czy zbliża się pociąg.
 
 
  przejazd_kolejowy_typD.
 
 E - przejścia kolejowe, wyposażone w barierki i konstrukcje (tzw. labirynty), wymuszające na pieszym sprawdzenie, czy w obu kierunkach nie widać zbliżającego się pociągu
 
 
 F - niepubliczne przejazdy i przejścia, zasadniczo zamknięte dla ruchu i otwierane na życzenie kierującego. Ta zapora posiada kłódkę i jest dostępna dla właściciela np. do lokomotywowni.
 
Na przejazdach kolejowych niedopuszczalne jest wyprzedzanie, objeżdżanie opuszczonych zapór lub pół zapór, wjeżdżania na przejazd jeśli podnoszenie urządzeń zabezpieczających zostało rozpoczęte lub nie zostało zakończone, a także wjeżdżania na przejazd, jeżeli po przeciwnej jego stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 
Tragiczny wypadek kierowcy rajdowego Janusza Kuliga, czarna karta przejazdów kolejowych. Jeden z wielu mający miejsce na wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przejeździe kolejowym pod Bochnią. Pracownik kolei nie zamknął zapór. Drużnik całkowicie zaniedbał swoje obowiązki, zasługując na ogólne potępienie, jednakże czy kierowca był tu bez winy?
Był to znakomitej klasy wielki zawodnik, jednak tego feralnego dnia nie zastosował się do przepisów ruchu drogowego co przypłacił życiem.
 
Art. 28 Prawo Ruchu Drogowego.
 

Art. 28  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
 

2.   Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
 

3.  Kierującemu pojazdem zabrania się:
1)   objeżdżania   opuszczonych   zapór   lub   półzapór   oraz   wjeżdżania   na   przejazd,   jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2)   wjeżdżania   na   przejazd,   jeżeli   po   drugiej   stronie   przejazdu   nie   ma   miejsca   do kontynuowania jazdy;
3)   wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4)   omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
 

4.   W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
 

5.   Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.
 

6.   Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

 

Komentarze

nie doinformowany
46.238.113.xxx - exxx-xxx.icpnet.pl
Hermes
89.228.84.x - host-xx-xxx-xx-x.olsztyn.mm.pl
Kuma
178.43.116.xxx - agemxxx.neoplus.adsl.tpnet.pl
Groszek
78.156.180.xxx - xx.xxx.xxx.xxx.dynamic.ip.euron.pl

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.