Przystanek

Przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

  

    

D-15                         D-16                        D-17  

P-17

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi

                                Art. 13 ust. 7 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    obowiązku przechodzenia po przejściu dla pieszych na wysepkę dla pasażerów znajdującą się na przystanku komunikacji publicz­nej, jeżeli łączy się ona z takim przejściem.

Art. 18 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    umożliwienia włączenia się do ruchu autobusu ruszającego z oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudo­wanym.

Art.  26 ust. 6 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    przejeżdżania obok oznaczonego przystanku tramwajowego lub innego przystanku komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku.

Art. 49 ust. 1 pkt 9 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    zakazu zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości.

Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z póżn. zm.

 •  Znaki drogowe wskazujące przystanki są elementem organizacji ruchu na drodze, a więc ich umieszczanie następuje w trybie przepisów o zarządzaniu ruchem na drogach. Natomiast sposób korzystania z przy­stanków przez przedsiębiorców wykonujących przewozy osób niebędących ich właścicielami określają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

 

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.