Prawo o Ruchu Drogowym

Artykuły 1 - 64

Dział I - Przepisy ogólne

Art. 1 Na jakich drogach obowiązuje ustawa (drogi publiczne, strefy ruchu, inne), kogo obowiązuje (kierowcy, piesi).

Art. 2 Podstawowe definicje

Dział II - Ruch drogowy

Rozdział 1 - Zasady ogólne

Art. 3 Kiedy ogólnie trzeba zachowanie ostrożność lub szczególną ostrożność, jakich działań unikać, co zrobić gdy spowodujesz zagrożenie.

Art. 4 Zasada ograniczonego zaufania.

Art. 5 Hierarchia ważności i obowiązek dostosowania się do sygnałów nadawanych przez osoby kierujące ruchem, sygnałów świetlnych i znaków drogowych.

Art. 6 Jakie osoby są uprawnione do kierowania ruchem, wymagania dotyczące ich szkolenia i ubioru.

Art. 7 Rodzaje znaków i sygnałów drogowych, kto określa ich znaczenie, zakres obowiązywania i warunki umieszczania na drogach (minister do spraw transportu).

Art. 8 Korzystanie z kart parkingowych przez osoby niepełnosprawne.

Art. 9 Zachowanie uczestników ruchu wobec pojazdu uprzywilejowanego.

Art. 10 Organy i podmioty odpowiedzialne za nadzór i zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi.

Rozdział 2 - Ruch pieszych

Art. 11 Jak pieszy powinien poruszać się po drodze, poboczu, drodze rowerowej, w grupie, w strefie zamieszkania. Obowiązek posiadania elementów odblaskowych.

Art. 12 Poruszanie się kolumny pieszych, ilu ludzi może iść obok siebie, długość kolumny, dzieci do lat 10. Odblaski i latarki przy złej widoczności. Zakazy (mgła, dzieci).

Art. 13 Przechodzenie przez jezdnię i torowisko, przez przejście dla pieszych, poza przejściem dla pieszych, zejście z wysepki dla pasażerów. Przechodzenie przez torowisko. Przejścia na drodze dwujezdniowej liczą się oddzielnie.

Art. 14 Zakazy dotyczące zachowania pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię i torowisko (przebieganie, zatrzymywanie się, chodzenie po torach, przechodzenie przez barierki i pod zamkniętym szlabanem).

Art. 15 Zakazy nie obowiązują na drogach zamkniętych dla ruchu pojazdów.

Rozdział 3 - Ruch pojazdów

Oddział 1 - Zasady ogólne

Art. 16 Zasada ruchu prawostronnego, zajmowanie prawego pasa, jazda przy prawej krawędzi, jazda przez tory.

Oddział 2 - Włączanie się do ruchu

Art. 17 Okoliczności włączania się do ruchu (z drogi nieutwardzonej, pobocza, zajezdni itd), ustąpienie pierwszeństwa, szczególna ostrożność.

Art. 18 Zachowanie wobec autobusu włączającego się do ruchu na obszarze zabudowanym (ustąpienie pierwszeństwa).

Art. 18a Zachowanie wobec autobusu szkolnego (ustąpienie pierwszeństwa, zatrzymanie).

Oddział 3 - Prędkość i hamowanie

Art. 19 Trzeba jechać z prędkością bezpieczną i nieutrudniającą jazdy, hamować nie powodując zagrożenia, zachować odstęp między pojazdami (także w tunelu).

Art. 20 Dopuszczalne prędkości w Polsce w zależności od rodzaju drogi i pojazdu.

Art. 21 Zmniejszanie lub zwiększanie dopuszczalnej prędkości za pomocą znaków drogowych lub dla poszczególnych rodzajów pojazdów.

Oddział 4 - Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22 Szczególna ostrożność, skręcanie, zmiana pasa, ustąpienie pierwszeństwa, włączenie kierunkowskazu; gdzie nie można zawracać.

Oddział 5 - Wymijanie, omijanie i cofanie

Art. 23 Wymijanie i omijanie, bezpieczny odstęp, bezpieczna prędkość, cofanie, zakaz cofania, szczególna ostrożność, ustąpienie pierwszeństwa.

Oddział 6 - Wyprzedzanie

Art. 24 Wyprzedzanie, bezpieczny odstęp, dobra widoczność, z lewej czy z prawej strony, pojazdu szynowego, szczególna ostrożność, zakazy wyprzedzania.

Oddział 7 - Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 25 Skrzyżowanie, szczególna ostrożność, ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony, pierwszeństwo pojazdu szynowego, zakaz wjeżdżania na skrzyżowanie jeśli nie ma miejsca.

Art. 26 Przejazd przez przejście dla pieszych, po chodniku, obok przystanku tramwajowego, szczególna ostrożność, ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, zakaz wyprzedzania i omijania przed przejściem, osoba niepełnosprawna.

Art. 27 Przejazd przez przejazd dla rowerzystów, szczególna ostrożność, ustąpienie pierwszeństwa rowerzyście, również przy skręcaniu; zakaz wyprzedzania.

Art. 28 Przejazd przez przejazd kolejowy i tramwajowy, bezpieczna prędkość, ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, szczególna ostrożność, zakaz zatrzymywania, wyprzedzania i omijania.

Oddział 8 - Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Art. 29 Używanie świateł i dźwięku do ostrzegania o niebezpieczeństwie, obszar zabudowany, oślepianie.

Art. 30 Jazda w warunkach złej przejrzystości powietrza, używanie świateł (w tym przednich i tylnych przeciwmgłowych) i dźwięku, także poza obszarem zabudowanym, przy wyprzedzaniu i omijaniu.

Oddział 9 - Holowanie

Art. 31 Holowanie, oznakowanie trójkątem i światłami, łączenie sztywne i giętkie, sprawne hamulce, dopuszczalna prędkość, dopuszczalna masa, zakazy holowania.

Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie

Art. 32 Kolumna pojazdów, maksymalna ilość pojazdów w kolumnie, odległość między kolumnami, zakaz wjeżdżania w kolumnę rowerów.

Oddział 11 - Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Art. 33 Rowerzyści: korzystanie z drogi dla rowerów, śluzy, chodnika (szczególna ostrożność, ustąpienie pieszym), zakaz jazdy obok siebie, bez trzymanki i doczepiania się do samochodów, przewóz dziecka na rowerze.

Art. 34 Pojazd zaprzęgowy, panowanie nad zwierzęciem, odstępy między pojazdami, zakazy (np. przeciążania, jazdy obok siebie, jazdy sankami bez dzwonków).

Rozdział 4 - Ruch zwierząt

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1 - Przepisy porządkowe

Art. 38 Dokumenty, które trzeba mieć przy sobie do okazania: prawo jazdy, ubezpieczenie, dowód rejestracyjny.

Art. 39 Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci, kogo nie dotyczy; przy przewozie osób.

Art. 40 Obowiązek używania kasków ochronnych i pasów bezpieczeństwa w motocyklach, czterokołowcach i motorowerach, wyjątki (pasy bezpieczeństwa).

Art. 41 Robotnicy na drodze muszą mieć na sobie elementy odblaskowe.

Art. 42 Niewidomy poruszający się samodzielnie musi mieć białą laskę.

Art. 43 Dziecko do lat 7 na drodze tylko pod opieką starszych (powyżej 10 lat), wyjątki: strefa zamieszkania, droga tylko dla pieszych.

Art. 44 Postępowanie w razie wypadku na drodze, konieczność usunięcia pojazdu lub nie ruszania niczego w zależności czy są ranni lub zabici, podanie swoich danych, wezwanie policji, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.

Art. 45 Zakazy różne: jazdy po alkoholu, zostawiania otwartych drzwi w samochodzie, używania telefonu, błyskania światłem, zasłaniania i umieszczania znaków drogowych, śmiecenia, przewożenia pasażerów niezgodnie z przepisami, przewożenia na rowerze i inne.

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46 Gdzie i w jaki sposób wolno się zatrzymywać (ogólnie), odpowiednie zabezpieczenie samochodu.

Art. 47 Kiedy można zatrzymać się częściowo lub całkowicie na chodniku.

Art. 47a Zachowanie odstępu przy konieczności zatrzymania w tunelu np. w korku.

Art. 48 (uchylony)

Art. 49 Zakazy związane z zatrzymywaniem i postojem: m. in. na przejeździe kolejowym i tramwajowym, przejściu dla pieszych, przystanku, tunelu, moście, przy linii ciągłej i przerywanej, autostradzie, drodze ekspresowej, pasie między jezdniami, obszarze zabudowanym; zastawianie wyjazdu innym.

Art. 50 Sygnalizowanie postoju awaryjnego za pomocą trójkąta i świateł awaryjnych na różnych rodzajach dróg.

Art. 50a Usuwanie przez straż lub policję pojazdów nieużywanych lub bez tablic rejestracyjnych na koszt właściciela.

Oddział 3 - Używanie świateł zewnętrznych

Art. 51 Używanie świateł w czasie jazdy: drogowych, mijania, do jazdy dziennej, przeciwmgłowych, w tunelu, na drodze krętej, stojąc w korku.

Art. 52 Używanie świateł w czasie postoju, pozycyjnych, postojowych, szperaczy, na oświetlonych lub nieoświetlonych drogach, w przyczepie.

Oddział 4 - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Art. 53 Kto może używać pojazdu uprzywilejowanego, jak musi być oznaczony (błyskające światło i syrena).

Art. 54 Pojazd wykonujący prace porządkowe, jego przywileje na drodze, oznakowanie poprzez żółte sygnały błyskowe.

Art. 55 Pojazd do nauki jazdy, oznakowanie L-ką, szczególna ostrożność.

Art. 56 (uchylony).

Art. 57 Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci, oznakowanie specjalną tablicą, szczególna ostrożność przy omijaniu.

Art. 57a Autobus szkolny, oznakowanie tablicą, postój na światłach awaryjnych, szczególna ostrożność.

Art. 58 Pojazd do przewozu niepełnosprawnych, oznakowanie tablicami, postój na światłach awaryjnych, szczególna ostrożność przy omijaniu.

Art. 59 Oznaczenie pojazdu w ruchu międzynarodowym (znak "PL") i pojazdu zarejestrowanego za granicą.

Art. 60 Zakazy np. zakrywania świateł i tablic rejestracyjnych, zostawiania włączonego silnika, emisji spalin i hałasowania, ciągnięcia ludzi na nartach, sankach czy rolkach, używania łańcuchów przeciwpoślizgowych i przeciwśniegowych.

Art. 61 Umieszczanie ładunku na pojeździe, umocowanie, widoczność, wystawanie poza obręb pojazdu, oznakowanie światłami i chorągiewkami.

Art. 62 Zespoły pojazdów i przyczepy, maksymalna liczba, masa, długość.

Art. 63 Przewóz osób a liczba miejsc, przewóz osób w przyczepie, zakaz palenia i jedzenia.

Art. 64 Pojazdy nienormatywne, zezwolenie na przejazd, szczególna ostrożność kierowcy tego pojazdu.

ostatnia zmiana Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1250 2016.08.31

Czytaj także:

Wykaz niektórych aktów prawnych związanych z ruchem drogowym