Wirtualna szkoła jazdy

Archiwum

Mandaty – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mandaty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na podstawie Art. 86 Kodeksu wykroczeń. Opis naruszenia i wysokość mandatu Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 […]

featured image

Mandaty – ruch pieszych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Ruch pieszych”. Opis naruszenia kwotazł. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych 50 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej […]

featured image

Mandaty – znaki i sygnały drogowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Opis naruszenia kwotazł. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”B-3a „zakaz wjazdu autobusów”B-4 „zakaz wjazdu motocykli” B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”B-13 do B-14 „zakaz wjazdu” C-12 „ruch okrężny”, C-1 do C-11 „nakaz jazdy” […]

featured image

Mandaty – inne wykroczenia w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących różnych wykroczeń. Opis naruszenia kwotazł. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 100 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, […]

featured image

Mandaty – osoby kierujące pojazdami

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie o kierujących pojazdami. Opis naruszenia kwotazł. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami 500 Kierowanie pojazdem silnikowym,z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę […]

featured image

Mandaty – przewóz osób

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu osób. Opis naruszenia kwotazł. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z […]

featured image

Mandaty – przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu ładunków i ciągnięcia przyczep. Opis naruszenia kwotazł. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 Przewożenie ładunku nieoznaczonego […]

featured image

Mandaty – używanie pojazdów w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym”. Opis naruszenia kwotazł. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 300 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 Zakrywanie świateł […]

featured image

Mandaty – używanie świateł zewnętrznych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Używanie świateł zewnętrznych”. Opis naruszenia kwotazł. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 […]

featured image

Mandaty – zatrzymanie i postój

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zatrzymanie i postój”. Opis naruszenia kwotazł. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu od 100 do 300 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez […]

featured image

Mandaty – autostrady i drogi ekspresowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących ruchu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych. Opis naruszenia kwotazł. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 Zatrzymanie […]

featured image

Mandaty – rowery, motorowery i pojazdy zaprzęgowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych”. Opis naruszenia kwotazł. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu […]

featured image

Mandaty – holowanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Holowanie”. Opis naruszenia kwotazł. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie […]

featured image

Mandaty – ostrzeganie i jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza”. Opis naruszenia kwotazł. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie […]

featured image

Mandaty – przecinanie się kierunków ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Przecinanie się kierunków ruchu”. Opis naruszenia kwotazł. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy […]

featured image

Mandaty – wyprzedzanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Wyprzedzanie”. Opis naruszenia kwotazł. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 200 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne […]

featured image

Mandaty – wymijanie, omijanie i cofanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Wymijanie, omijanie i cofanie”. Opis naruszenia kwotazł. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to […]

featured image

Mandaty – zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu”. Opis naruszenia kwota zł. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: […]

featured image

Mandaty – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zasady ogólne” oraz „Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach”.

Program do nauki znaków drogowych

Dziękujemy za zainteresowanie programem do nauki znaków drogowych. Nasz program działał w technologii Flash, która nie jest już obsługiwana przez przeglądarki interentowe. W najbliższych miesiącach na tej stronie pojawi się zaktualizowany program w nowej technologii. W międzyczasie zapraszamy do skorzystania z gry do nauki znaków drogowych:

Mandaty za wykroczenia na drodze.

Sprawdź, za jakie nieprawidłowe zachowania na drodze grozi kara i w jakiej wysokości. – Zasady ogólne i przepisy porządkowe– Włączanie się do ruchu– Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu– Wymijanie, omijanie i cofanie– Wyprzedzanie– Przecinanie się kierunków ruchu– Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza– Holowanie– Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz […]

Tabela punktów karnych

Tabela punktów karnych zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Figuruje w Dzienniku Ustaw RP ogłoszonym 9 maja 2012 r. na pozycji 488.

Taryfikator mandatów w 2021 roku

Aktualny taryfikator mandatów na 2021 r. Nieprawidłowe zachowania, za które kierującemu grozi mandat: Wymijanie, omijanie i cofanie kwotazł. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną […]

featured image

Akty prawne związane z ruchem drogowym

Ustawa Prawo o Ruchu DrogowymD19970602Lj.pdf  Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdamiD20160232-2.pdf Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanieD20151744.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaD20150305.pdf  […]

featured image

Uczestnik ruchu

Uczestnik ruchu to pieszy, kierowca, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze Definicja ta swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby, które real­nie uczestniczą w ruchu drogowym, z wyjątkiem osób przebywających w pojeź­dzie lub na pojeździe. W pierwszym przypadku chodzi o pasażerów pojaz­du, w drugim przypadku o członków brygad roboczych (np. ładunkowych, polowych) przewożonych […]

featured image

Kurs pierwszej pomocy, pytania egzaminacyjne, filmy

Obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy Art. 162 Kodeksu karnego 1.Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2.Nie popełnia […]

featured image

Słownik motoryzacyjny – co oznaczają skróty

Często biorąc do rąk instrukcję naszego auta – pierwszego własnego auta po uzyskaniu prawa jazdy – zastanawiamy się, co oznaczają dwu- lub trzyliterowe skróty użyte w instrukcji. Niby wiemy, słyszeliśmy ale nie do końca jesteśmy pewni. Czy się nie mylimy? Pozostają znajomi, ale ich wiedza jest niejednokrotnie bardzo mglista, dlatego zamieszczamy krótki przewodnik wyjaśniający podstawowe […]

featured image

Kategorie prawa jazdy

Kategoria prawa jazdy oznacza uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu. Od kategorii zależy także minimalny wiek uprawniający do starania się o prawo jazdy. Kategoria AM a) motorowerem.b) czterokołowcem lekkim. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM. Kategoria A1 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku […]

featured image

Światła samochodowe do jazdy dziennej

Używanie świateł do jazdy dziennej podczas jazdy Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 51 ust. 2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Z powyższego ustępu dowiadujemy się, że kierowca może (ale nie musi) używać świateł do jazdy dziennej tylko […]

featured image

Wymiana koła w samochodzie – poradnik ze zdjęciami – część 2

Zobacz także: Wymiana koła w samochodzie – poradnik ze zdjęciami – część 1 Podnosimy samochód Samochód podnosimy na taką wysokość, aby można było wymienić koło. Koło musi oderwać się od asfaltu na około 2 cm. Nie podnosimy auta zbyt wysoko, ponieważ może to doprowadzić do utraty stabilności samochodu (może spaść z lewarka i spowodować wypadek). Przypominamy, […]

featured image

Wymiana koła w samochodzie – poradnik ze zdjęciami – część 1

Niech to wszyscy diabli, akurat mnie się trafiło, chyba złapałam gumę! Do domu daleko, zaraz noc i ani żywego ducha. Trzeba będzie poradzić sobie samej, dobrze że kilka razy przetrenowałam wymianę koła. Jak to było… już wiem, bez paniki, zajmie mi to dosłownie kilka minut. Wszystko co trzeba mam w bagażniku. Koło zapasowe sprawne, podczas […]

featured image

Wszystko o wyprzedzaniu

Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Manewr wyprzedzania składa się z trzech podstawowych elementów. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 24 Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;kierujący, jadący za nim, […]

featured image

Droga ekspresowa

definicja oznacza drogę dwu – lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania  występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych Analogicznie do autostrady droga ekspresowa jest odpowiednio oznaczona specjalnymi znakami drogowymi. Początek lub kontynuację drogi ekspresowej oznacza znak D-7 droga ekspresowa, a jej koniec znak D-8 koniec drogi ekspresowej.  Definicja ta ma związek […]

featured image

Autostrada

Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Autostrada to droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe […]

featured image

Droga

wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów , łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt Drogi publiczne, z wyjątkiem autostrad płatnych, przeznaczone do ruchu powinny odpowiadać szczegółowym warunkom technicznym […]

featured image

Droga twarda

drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych, lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi Droga o nawierzchni tłuczniowej albo żwirowej nie jest drogą twardą

featured image

Jezdnia

część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni Drogi dwujezdniowe składają się z dwóch odrębnych jezdni, rozdzielonych najczęściej środkowym pasem zieleni lub barierą odpowiedniej konstrukcji w stosunku do przeznaczenia oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu. Drogi te przeznaczone są do jazdy w przeciwnych kierunkach. W takim przypadku  każda tych dróg  jest […]

featured image

Pas ruchu

każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności: akt prawny opis zdarzenia (art. 16 ust. 3 i 4) ruchu prawostronnego (art. 17 ust. 1 pkt 3) włączania się do ruchu […]

featured image

Pobocze

część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt P-7a„linia krawędziowa przerywana” P-7b„linia krawędziowa ciągła” Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 3 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności: akt prawny opis zdarzenia (art. 16 ust. 5) w sprawie poruszania […]

featured image

Skrzyżowanie

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Z punktu widzenia geometrycznego skrzyżowania dróg mają różne kształty.  Skrzyżowanie […]

featured image

Chodnik

chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, a w szczególności dotyczącymi ruchu pieszych art. 11 zakazu przechodzenia przez jezdnię w określonych warunkach art. 14 pkt 7 zakazu jazdy wzdłuż po chodniku art. 26 ust. 3 pkt 3 przejeżdżania pojazdu […]

featured image

Przejście dla pieszych

przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi wskazuje znak pionowy informacyjny D-6 przejście dla pieszych  Natomiast samo miejsce przejścia dla pieszych – znak poziomy P-10 przejście dla pieszych  O zbliżaniu się do takiego przejścia na niektórych drogach uprzedza […]

featured image

Przejazd dla rowerzystów

przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowi­ska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, ozna­czoną odpowiednimi znakami drogowymi Na przejazdach dla rowerzystów ruch może być regulowany za po­mocą sygnalizacji świetlnej Analogicznie, na przejazdach dla rowerzystów nadawane są przez sy­gnalizator S-6 dwa sygnały w kształcie sylwetki roweru  Sygnał zielony zezwala na wjazd na prze­jazd dla rowerzystów. W […]

featured image

Przystanek

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi   Art. 13 ust. 7 – Ustawa o Ruchu Drogowym obowiązku przechodzenia po przejściu dla pieszych na wysepkę dla pasażerów znajdującą się na przystanku komunikacji publicz­nej, jeżeli łączy się ona […]

featured image

Tunel

Tunel – budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znaka­mi drogowymi Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności.  Art. 19 – Ustawa o Ruchu Drogowym zachowania odpowiednich odstępów między pojazdami jadącymi w tunelu (art. 19 ust. 4 i 5)Art. 47.a – Ustawa o Ruchu Drogowym•    oraz zatrzymującymi się (art. 47a)Art. 22 – Ustawa […]

featured image

Obszar zabudowany

Obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi zna­kami drogowymi Wjazd na obszar zabudowany oznacza znak D-42 obszar zabudowany, natomiast wyjazd z niego znak D-43 koniec obszaru zabudowanego. Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego o różnym znaczeniu    Art. 6 – Ustawa o Ruchu Drogowym zróżnicowania warunków rozpoznawalności osób uprawnionych do dawania poleceń lub sygnałów na drodze (art. […]

featured image

Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiedni­mi znakami drogowymi. Wjazd do strefy zamieszkania oznacza znak D-40 strefa zamieszkania, a wyjazd znak D-41 koniec strefy zamieszkania. Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego   Art. 1 – […]

featured image

Pieszy

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębny­mi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowa­dzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką […]

featured image

Kolumna pieszych

kolumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi w szcze­gólności. Art.12 – Ustawa o Ruchu Drogowym ruchu kolumn pieszych.Art. 24 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowymzachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu kolumny pieszych.Art. art. 25 ust. 4 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowymzakazu rozdzielania kolumn pieszych […]

featured image

Wymijanie

Wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi sposobu wymijania.    Art. 23 ust. 1 pkt 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym 1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo […]

featured image

Węzły drogowe – rodzaje, opis

Węzeł drogowy -skrzyżowanie się, rozwidlenie lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dzieli węzły drogowe na trzy grupy: Węzły bezkolizyjne typu WA – na których nie […]

featured image

Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększe­niu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie W skrócie Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje: Każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator Szczególna ostrożność […]

featured image

Omijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Art. 23 ust. 1 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym Sposobu omijaniaprzy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu […]

featured image

Strefa ruchu

strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi W dniu 14 maja 2011r. weszło życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza tzw. „strefę ruchu”.  Ustanowienie tej strefy rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca […]

featured image

Ruch kierowany

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 24)ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę; Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 5.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do […]

featured image

Pojazd członowy

Pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą Definicja ta zwraca uwagę na dwa elementy wyróżniające ten zespół pojazdów. Pierwszym jest specjalny pojazd silnikowy spełniający rolę ciągnika, który ma odpowiednie siodło do sprzęgania z naczepą, a drugim – też specjalna naczepa, której część spoczywa na tym ciągniku i obciąża go.   […]

featured image

Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa – kiedy potrzebne „B+E” a może kod 96

Przyczepa jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą lekką wystarczy prawo jazdy […]

featured image

Prędkość na drogach w Polsce

Tabele dopuszczalnych prędkości 2016 Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t Obszar niezabudowany Autostrada 140 km/h Droga ekspresowa dwujezdniowa 120 km/h Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę 100 km/h Droga zwykła 90 km/h Obszar zabudowany Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h Od godz. 23:00 do 5:00 50 […]

featured image

Tramwaj na rondzie – pierwszeństwo przejazdu, sygnalizatory, znaki

Przecięcie torów jazdy samochodu (albo innego pojazdu, np. roweru) i tramwaju na rondzie występuje w dwóch sytuacjach: kiedy tramwaj wjeżdża na rondo a samochód jedzie po obwiedni ronda kiedy tramwaj opuszcza rondo, a samochód jedzie po obwiedni ronda Ruch na rondzie może być kierowany: sygnalizacją świetlną znakami drogowymi Omówimy po kolei każdą z tych kombinacji. Sytuacja 1: […]

featured image

Tramwaj na skrzyżowaniu – pierwszeństwo przejazdu

Na początek zacytujmy dwa ważne przepisy dotyczące bezpośrednio pierwszeństwa tramwajów na skrzyżowaniach, które następnie zilustrujemy i do których będziemy się odwoływać. Ustawa o Ruchu Drogowym Art. 251. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku […]

featured image

Tramwaj w ruchu drogowym

Włączanie się tramwaju do ruchu przy wyjeździe z pętli lub zajezdni Przy włączaniu się do ruchu, tramwaj podlega tym samym przepisom co inne pojazdy – musi ustąpić pierwszeństwa samochodom jadącym po drodze, na którą wjeżdża. Nie obowiązuje tu pierwszeństwo, przysługujące tramwajom w sytuacjach równorzędnych. Włączanie się tramwajów do ruchu to wyjazd z zajezdni lub pętli tramwajowej, jak definiuje to […]

featured image

Wymijanie, omijanie, cofanie

Wymijanie Wymijanie jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu, lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość, albo nawet zatrzymać się. Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się […]

featured image

Wyprzedzanie

wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojaz­du w celu umożliwienia wyprzedzania. Art. 19 ust. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania […]

featured image

Zakaz skrętu, zakaz zawracania

Znak „zakaz skrętu B_21” dotyczy tylko najbliższego skrzyżowania, zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na  tym skrzyżowaniu.Sytuacja jest analogiczna przy zastosowaniu znaku B_22. Znak ten odwołuje skrzyżowanie.

featured image

Zawracanie bez tajemnic

Zawracanie polega na zmianie kierunku jazdy na przeciwny. Podczas zawracania kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność. Można zawracać wszędzie, gdzie nie jest to zabronione, zawczasu sygnalizując manewr, w odpowiednich warunkach i po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa, ani nawet jego utrudnienia innym uczestnikom ruchu. Gdzie nie wolno zawracać ? w tunelu na […]

featured image

Znak STOP (B-20)

Gdzie prawidłowo powinno się zatrzymać samochód, kiedy na drodze stoi znak „Stop”? Kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania oznaczonego znakiem „Stop”, zawsze musimy się zatrzymać. Znak „Stop” nigdy nie wyznacza miejsca zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania P-12, tuż przed tą linią. B-20 „Stop” i linia bezwzględnego zatrzymania P-12: Jeżeli nie […]

featured image

Ogólne zasady zachowania na skrzyżowaniach

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 25. ust. 4.Kierującemu pojazdem zabrania się:wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;rozdzielania kolumny pieszych Bardzo częstym przypadkiem, obserwowanym głównie w dużych miastach i w godzinach szczytu, jest sytuacja przedstawiona poniżej. Niebieski samochód osobowy wjechał na skrzyżowanie, mimo że kierowca widział, że […]

featured image

Sygnalizacja świetlna dla kierowców w ruchu drogowym

Sygnalizacja świetlna jest jedną z form kierowania ruchem drogowym. Oprócz sygnalizacji świetlnej, ruchem drogowym może kierować też osoba uprawniona, na przykład policjant. Kwestie sygnalizacji świetlnej na drogach reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wygląd i wzory sygnałów świetlnych (oraz znaków drogowych) są wymienione […]

featured image

Kierowanie ruchem drogowym przez osobę uprawnioną – policjanta

W hierarchii ważności, osoba kierująca ruchem zajmuje najwyższą pozycję. Oznacza to, że polecenia przez nią wydawane są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna czy znaki drogowe. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (poz. 840) § […]

featured image

Droga dla rowerów, śluza rowerowa, kontrapas rowerowy

Wszystkich rowerzystów zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na stronie:   kartarowerowa.net.pl Droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych,  oznaczona  odpowiednimi   znakami drogowymi Drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani z niej korzystać, oznacza znak C-13 droga dla rowerów. Koniec takiej drogi oznacza znak C-13a koniec drogi dla […]

featured image

Rowerzyści na drogach

Wszystkich rowerzystów zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na stronie:   kartarowerowa.net.pl Uwaga kierowcy – nowe prawo dla rowerzystów W 2011 roku weszły w życie nowe zasady ruchu rowerowego. Wprowadzone w Prawie o ruchu drogowym (Dz.U. nr 92, poz. 530) zmiany zapewniają rowerzystom większe bezpieczeństwo, a dla kierowców oznaczają nowe obowiązki. Nowe przepisy zlikwidowały niektóre rozbieżności pomiędzy […]

featured image

Zachowanie kierowcy wobec autobusu

Kwestia pierwszeństwa przy włączaniu się do ruchu dla autobusów (w tym autobusów szkolnych) została omówiona w artykule Włączanie się do ruchu . Na autobusy, szczególnie długie przegubowce trzeba bardzo uważać, bo „zachodzą” na zakrętach nawet do 1,5 m. Nie wolno więc podjeżdżać zbyt blisko. Z uwagi na rozmiary, autobusy mogą też skręcać z innego pasa ruchu niż […]

featured image

Jazda po rondzie – część 3

Dozwolone wyprzedzanie Mimo że na rondzie trudno osiągnąć zawrotną prędkość, trzeba pamiętać, że dopuszczalne jest wyprzedzanie, gdyż zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniach nie dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym. To wyprzedzanie odbywa się zresztą mimo woli, bo jadące sąsiednim pasem z większą prędkością pojazdy wyprzedzają te jadące wolniej na pasie położonym obok. Uwaga na duży pojazd Na […]

featured image

Jazda po rondzie – część 2

Zajęcie pasa przed wjazdem Który pas ruchu należy zająć przed wjechaniem na wielopasowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Czy ma tu znaczenie dalszy kierunek jazdy? Generalnie jeżeli na rondzie nie występuje sygnalizacjia świetlna oraz pasy ruchu nie są wyznaczone to nie ma to praktycznie znaczenia. Wjeżdżając na rondo, nie skręcamy, ale po prostu wjeżdżamy na obwiednię. […]

featured image

Jazda po rondzie – część 1

Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Skrzyżowania różnią się formą geometryczną , mają kształt kwadratu, prostokąta, wielokąta oraz okręgu (te ostatnie to skrzyżowania o ruchu okrężnym popularnie nazywane rondami). Powierzchnia skrzyżowania typu rondo jest ograniczona linią opisującą zewnętrzną krawędź […]

featured image

Sygnalizowanie i postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku

Każdemu może się przytrafić przymusowy postój, czy to z powodu awarii silnika, czy też przy okazji stłuczki lub wypadku. Warto wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić, aby nie blokować ruchu i nie narażać się na konsekwencje z powodu nieprawidłowego zatrzymania pojazdu. Oto, co mówi ustawa na ten temat. W przypadku awarii i przymusowego postoju, sposób […]

featured image

Holowanie

Holowanie to ciągnięcie pojazdu, który w normalnych warunkach nie może poruszać się samodzielnie za pomocą umieszczonego na nim silnika. Warunki, przy których może odbywać się holowanie Dopuszczalne prędkości podczas holowania: Rodzaj połączenia pojazdów i odległość między nimi: połączenie sztywne (np. drąg holowniczy) o długości nie większej niż 3m połączenie giętkie (np. linka holownicza) zapewniające odległość między […]

featured image

Co to jest skrzyżowanie, rodzaje skrzyżowań

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 10skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze […]

featured image

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach nierównorzędnych

Na skrzyżowaniu nierównorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Pojazdy inne niż uprzywilejowane jadące drogą z pierwszeństwem mają pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi drogą podporządkowana. Znak A-7 Ustąp pierwszeństwa z linią warunkowego zatrzymania P-13 jednoznacznie wskazuje sposób postępowania w takiej sytuacji. Bezwzględnie przepuszczamy pieszych, a następnie pojazdy jadące […]

featured image

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu to sytuacja, która w zasadzie rozpoczyna każdą naszą jazdę samochodem po drogach publicznych. Napotkamy też inne samochody, które będą chciały włączyć się do ruchu, w tym autobusy, dla których obowiązują trochę inne zasady. Kto i kiedy ma pierwszeństwo? Czym jest, a czym nie jest włączanie się do ruchu? Na te pytania […]

featured image

Przejazdy kolejowe

Przejazd kolejowy, a dokładniej kolejowo-drogowy, to miejsce przecięcia się w jednej płaszczyźnie drogi publicznej lub wewnętrznej z linią kolejową. Inaczej mówiąc, jest to skrzyżownie toru ruchu pojazdów drogowych z torem ruchu pojazdów torowych. W Polsce jest ponad 14 tysięcy przejazdów kolejowych. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne dla kierowców. W pierwszej części artykułu omówimy rodzaje przejazdów […]

featured image

Zatrzymanie i postój pojazdu

Zacznijmy od definicji zatrzymania i postoju pojazdu, zawartych w Ustawie: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 29 i 30)zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów […]

featured image

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym?

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym? Bardzo poważnym problemem na drodze jest kwestia pierwszeństwa przejazdu, kiedy mamy pierwszeństwo, a kiedy powinniśmy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu. Kiedy możemy pojechać w sposób bezkolizyjny, a kiedy kolizyjny. Te i inne problemy występujące w ruchu drogowym spróbujemy przybliżyć kierującym, pamiętajmy, że z pozoru prosty […]

featured image

Światła zewnętrzne w samochodzie

W tekście zaczerpnięto informacje z następujących aktów prawnych: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (w skrócie PoRD) Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów  Dz.U. 2015 poz. 305 Światła drogowe Przeznaczenie: oświetlanie drogi na dużą odległość przed pojazdem w czasie jazdy nocąUmiejscowienie: z przoduObowiązkowe: w pojazdach samochodowych, których konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości […]

featured image

Kontrolki samochodowe na desce rozdzielczej

Kontrolki na desce rozdzielczej w aucie bez tajemnic. Co oznaczają? Na desce rozdzielczej auta mamy 3 główne kolory kontrolek: Kontrolki czerwone – sygnalizują bardzo poważną awarię dla pojazdu Kontrolki pomarańczowe – oprócz awarii mogą oznaczać także uaktywnienie niektórych systemów, w które jest wyposażone auto Kontrolki zielone – nie sygnalizują awarii, tylko określają poszczególne funkcje, w […]