Tematy
Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty

Mandaty – autostrady i drogi ekspresowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących ruchu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych.

Mandaty – holowanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Holowanie”.

Mandaty – inne wykroczenia w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących różnych wykroczeń.

Mandaty – osoby kierujące pojazdami

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie o kierujących pojazdami.

Mandaty – ostrzeganie i jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza”.

Mandaty – przecinanie się kierunków ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Przecinanie się kierunków ruchu”.

Mandaty – przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu ładunków i ciągnięcia przyczep.

Mandaty – przewóz osób

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu osób.

Mandaty – rowery, motorowery i pojazdy zaprzęgowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych”.

Mandaty – ruch pieszych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Ruch pieszych”..

Mandaty – używanie pojazdów w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym”.

Mandaty – używanie świateł zewnętrznych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Używanie świateł zewnętrznych”.

Mandaty – wymijanie, omijanie i cofanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Wymijanie, omijanie i cofanie”.

Mandaty – wyprzedzanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Wyprzedzanie”.

Mandaty – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mandaty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na podstawie Art. 86 Kodeksu wykroczeń.

Mandaty – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zasady ogólne” oraz „Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach”.

Mandaty – zatrzymanie i postój

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zatrzymanie i postój”.

Mandaty – zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu”.

Mandaty – znaki i sygnały drogowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych.