Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty

Mandaty – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mandaty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na podstawie Art. 86 Kodeksu wykroczeń. Opis naruszenia i wysokość mandatu Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 […]

featured image

Mandaty – ruch pieszych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Ruch pieszych”. Opis naruszenia kwotazł. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych 50 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej […]

featured image

Mandaty – znaki i sygnały drogowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Opis naruszenia kwotazł. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”B-3a „zakaz wjazdu autobusów”B-4 „zakaz wjazdu motocykli” B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”B-13 do B-14 „zakaz wjazdu” C-12 „ruch okrężny”, C-1 do C-11 „nakaz jazdy” […]

featured image

Mandaty – inne wykroczenia w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących różnych wykroczeń. Opis naruszenia kwotazł. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 100 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, […]

featured image

Mandaty – osoby kierujące pojazdami

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie o kierujących pojazdami. Opis naruszenia kwotazł. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami 500 Kierowanie pojazdem silnikowym,z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę […]

featured image

Mandaty – przewóz osób

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu osób. Opis naruszenia kwotazł. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z […]

featured image

Mandaty – przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu ładunków i ciągnięcia przyczep. Opis naruszenia kwotazł. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 Przewożenie ładunku nieoznaczonego […]

featured image

Mandaty – używanie pojazdów w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym”. Opis naruszenia kwotazł. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 300 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 Zakrywanie świateł […]

featured image

Mandaty – używanie świateł zewnętrznych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Używanie świateł zewnętrznych”. Opis naruszenia kwotazł. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 […]

featured image

Mandaty – zatrzymanie i postój

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zatrzymanie i postój”. Opis naruszenia kwotazł. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu od 100 do 300 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez […]

featured image

Mandaty – autostrady i drogi ekspresowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących ruchu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych. Opis naruszenia kwotazł. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 Zatrzymanie […]

featured image

Mandaty – rowery, motorowery i pojazdy zaprzęgowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych”. Opis naruszenia kwotazł. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu […]

featured image

Mandaty – holowanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Holowanie”. Opis naruszenia kwotazł. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie […]

featured image

Mandaty – ostrzeganie i jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza”. Opis naruszenia kwotazł. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie […]

featured image

Mandaty – przecinanie się kierunków ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Przecinanie się kierunków ruchu”. Opis naruszenia kwotazł. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy […]

featured image

Mandaty – wyprzedzanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Wyprzedzanie”. Opis naruszenia kwotazł. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 200 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne […]

featured image

Mandaty – wymijanie, omijanie i cofanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Wymijanie, omijanie i cofanie”. Opis naruszenia kwotazł. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to […]

featured image

Mandaty – zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu”. Opis naruszenia kwota zł. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: […]

featured image

Mandaty – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Zasady ogólne” oraz „Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach”.