Pieszy

Pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębny­mi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowa­dzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej

 

Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" 

Pieszy jest uczestnikiem ruchu, w zwiazku z tym do niego będą się odnosić przepisy adresowane do uczestników ruchu drogowego oraz adresowane bezpośrednio do pieszego. 
Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ogólnymi oraz przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi.

                                 Art. 2 -  punkt 17 Ustawa o Ruchu Drogowym

•    definicja uczestnika ruchu

Art. 2 -  punkt 23 Ustawa o Ruchu Drogowym

•    definicja ustąpienia pierwszeństwa

Art. 11 -  Ustawa o Ruchu Drogowym

•    ruchu wzdłuż drogi 

Art. 13 -  Ustawa o Ruchu Drogowym

•    przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 

Art. 14 -  Ustawa o Ruchu Drogowym

•    zakazów dla pieszych.

Art. 26 -  Ustawa o Ruchu Drogowym

•    pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych, przechodzącego przez chodnik, idącego do tramwaju lub na chodnik.

Art. 33 ust.1 -  Ustawa o Ruchu Drogowym

•    pierwszeństwa  pieszego  korzystającego z drogi  dla  rowerów i pieszych 

Art. 33 ust. 6 -  Ustawa o Ruchu Drogowym

•    ustępowania miejsca pieszemu przez kierującego rowerem, gdy ko­rzysta z drogi dla rowerów i pieszych oraz chodnika. 

Art. 43 -  Ustawa o Ruchu Drogowym

•    warunków korzystania z drogi przez dziecko.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

§ 30. Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Komentarze

lech
No tak ale.

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.