Obszar zabudowany

Obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi zna­kami drogowymi

Wjazd na obszar zabudowany oznacza znak D-42 obszar zabudowany, natomiast wyjazd z niego znak D-43 koniec obszaru zabudowanego.

          

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego o różnym znaczeniu

                                        Art. 6 - Ustawa o Ruchu Drogowym

zróżnicowania warunków rozpoznawalności osób uprawnionych do dawania poleceń lub sygnałów na drodze (art. 6 ust. 3 pkt I)

Art. 1 3 - Ustawa o Ruchu Drogowym

obowiązku korzystania z przejść dla pieszych (art. 1 3 ust. 5)

Art. 18 - Ustawa o Ruchu Drogowym

umożliwienia włączenia się do ruchu autobusu ruszającego z oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudo-

wanym (art. 18)

Art. 19 - Ustawa o Ruchu Drogowym

zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu silnikowego przez niektóre pojazdy w określonych warunkach

(art. 19 ust. 3-5)

Art. 20  - Ustawa o Ruchu Drogowym

prędkości dopuszczalnych pojazdów (art. 20 ust. 1. la, 2 i 6 pkt 2)

Art. 21 - Ustawa o Ruchu Drogowym

możliwości zmniejszania lub zwiększania prędkości dopuszczalnych pojazdów za pomocą znaków drogowych (art. 21)

Art. 24 - Ustawa o Ruchu Drogowym

dopuszczalności wyprzedzania z prawej strony oraz zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego (art. 24 ust. 10 i 11)

Art. 29 - Ustawa o Ruchu Drogowym

zakazu używania sygnału dźwiękowego, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem (art. 29 ust. 2 pkt 2)

Art. 30 - Ustawa o Ruchu Drogowym

jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (art. 30 ust. 1 pkt Ib)

Art. 31 - Ustawa o Ruchu Drogowym

prędkości pojazdu holującego (art. 31 ust. 1 pkt I)

Art. 49 - Ustawa o Ruchu Drogowym

zakazu zatrzymywania pojazdu w określonych warunkach (art. 49 ust. 1 pkt 7)

Art. 49 - Ustawa o Ruchu Drogowym

zakazu postoju pojazdu lub zespołu pojazdów ciężkich i długich (art. 49 ust. 2 pkt 5)

Art. 50 - Ustawa o Ruchu Drogowym

sygnalizacji postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku (art. 50)

Art. 54 - Ustawa o Ruchu Drogowym

dopuszczalności jazdy przy lewej krawędzi jezdni podczas oczyszczania drogi ze śniegu (art. 54 ust. 2 pkt 1)

Art. 60 - Ustawa o Ruchu Drogowym

• zakazu pozostawiania pracującego silnika podczas postoju (art. 60 ust. 2 pkt 3)

Komentarze

Marcin
Amico
Alik

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.