Rozmiar tekstu --->

Prędkość na drogach w Polsce od 1 stycznia 2011 roku

Od 1 stycznia 2011 roku ulegają zmianie dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce.

Autostrady - z 130 km/h na 140 km/h

Drogi ekspresowe dwujezdniowe - z 110 km/h na 120 km/h

 

Od połowy 2011 r. kierowcy nie będą karani mandatem, jeśli przekroczą dopuszczalną prędkość do 10 km/h. Dotyczy to  sytuacji, kiedy zostaniemy przyłapani przez urządzenie rejestrujące, czyli fotoradar lub wideorejestrator.

Będą także likwidowane atrapy i puste słupy na fotoradary. Zasadą ma być też ustawianie urządzeń jedynie w miejscach szczególnie niebezpiecznych, a fotoradary staną się widoczne dla kierowców dzięki  oklejeniu folią odblaskową.

 

Obszar zabudowany

Pojęcie z dziedziny prawa o ruchu drogowym, oznaczające obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa, w związku z czym panować może tu wzmożony ruch pieszych i pojazdów Na drogach przebiegających przez teren zabudowany obowiązują ograniczenia ruchu pojazdów, na ogół podobne (choć nieznacznie odmienne) w różnych krajach.

 

W Polsce na terenie zabudowanym zakazane jest przekraczanie prędkości 50 km/h w godzinach 5.00-23.00 oraz 60 km/h w godzinach 23.00-5.00 . Zgodnie z polską definicją kodeksową początek odcinka drogi przebiegającej przez obszar zabudowany oznaczony być musi znakiem D-42 , a koniec takiego odcinka – znakiem D-43 .

Obszar zabudowany nie powinien być mylony ze strefą zamieszkania oznaczaną znakami D-40 , na której zgodnie z Kodeksem Drogowym obowiązują jeszcze większe obostrzenia w ruchu pojazdów, ani ze strefą ograniczonej prędkości oznaczaną znakami B-43 i B-44 , ani ze strefą ograniczonej prędkości oznaczaną znakami B-43 i B-44

Poza obszarem zabudowanym, droga jednojezdniowa.

O ile dopuszczalna maksymalna prędkość nie jest ograniczona znakami drogowymi na drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym możemy jechać:

 

 • samochód osobowy, motocykl, samochó ciężarowy do 3,5 t. do 90 km/h.
 • Inny pojazd lub zespół pojazdów do 70 km/h.
 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego - 60 km/h

Droga dwujezdniowa

Droga posiadająca dwie jezdnie, zwykle są rozdzielone pasem zieleni. W Polsce na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym obowiązują następujące dopuszczalne prędkości jeśli istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla każdego kierunku jazdy.

 

 • dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5t - 100 km/h
 • dla innych pojazdów lub zespołów pojazdów - 80 km/h
 • podczas holowania oraz pojazdów z urządzeniem wystającym 1.5 m od miejsca kierującego - 60 km/h

 

Drogi ekspresowe

Droga ekspresowa to droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi.Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Nie istnieje uniwersalny standard dróg klasy drogi ekspresowej. Przyjęte w poszczególnych państwach parametry techniczne dróg ekspresowych mogą znacznie się od siebie różnić (np. niektóre prawodawstwa przewidują istnienie dróg ekspresowych jednojezdniowych, inne natomiast dla dróg tej klasy stawiają wymóg istnienia dwóch jezdni).

Droga ekspresowa jednojezdniowa

 

Tabela podaje przewidziane przez ustawę limity prędkości na polskich drogach ekspresowych.

Ograniczenia prędkości

obszar

samochód osobowy,
motocykl,
samochód ciężarowy
do 3,5t

inny pojazd
lub zespół
pojazdów

podczas holowania,
pojazd
z urządzeniem
wystającym

droga ekspresowa (jednojezdniowa)

100 km/h

80 km/h

60 km/h

droga ekspresowa (dwujezdniowa)

120 km/h

80 km/h

60 km/h

 

Droga ekspresowa dwujezdniowa

Autostrada

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w następujący sposób definiuje autostrady

Droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.

Skrzyżowanie bezkolizyjne — potoczna nazwa węzła drogowego typu WA. Jest to wielopoziomowe skrzyżowanie lub połączenie , pozbawione połączeń przecinających przeciwbieżny pas ruchu (lewoskrętów dla ruchu prawostronnego i prawoskrętów dla lewostronnego). Najczęściej z wydzielonymi pasami służacymi do włączania się do ruchu na danej drodze. Najbardziej znanym typem skrzyżowania wielopoziomowego jest „koniczynka” - dwupoziomowa, z czterema łukami (1/4 okręgu) prawoskrętu i czterema łukami (3/4 okręgu) lewoskrętu.

Zgodnie z Kodeksem Drogowym autostrada przeznaczona jest dla ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep (art. 2 pkt 3).

 

Na autostradzie zabrania się:

 • zawracania,
 • zatrzymywania się lub postoju pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych),
 • cofania,
 • holowania, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

 

Ograniczenia prędkości

obszar

samochód osobowy,
motocykl,
samochód ciężarowy
do 3,5t

inny pojazd
lub zespół
pojazdów

podczas holowania,
pojazd
z urządzeniem
wystającym

autostrada

140 km/h

80 km/h

60 km/h

 

Ponadto:

 • Autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne (m.in. hamulce wyposażone w system ABS, wbudowany, zwalniacz i ogranicznik prędkości, homologowane siedzenia, zabezpieczenia bagażu i odpowiedni stan ogumienia może poruszać się na autostradzie i drodze ekspresowej z prędkością 100 km/h.
 • Ciągnik rolniczy może poruszać się z prędkością maksymalnie 40 km/h;
 • Motocykl i motorower przewożący dziecko w wieku do 7 lat nie może przekraczać prędkości 40 km/h;
 • Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy nie może przekraczać prędkości 50 km/h.
 • Ciągnik rolniczy przewożący drużynę robotniczą w przyczepie nie może przekraczać 20km/h.
 • Dopuszczalna prędkość może zostać zwiększona za pomocą znaków drogowych na obszarze zabudowanym.
 • Dopuszczalna prędkość może zostać zmniejszona za pomocą znaków drogowych.
 • Strefa zamieszkania 20 km/h

Komentarze

paw
193.254.246.xxx - vxxx.hapay.pl
lolo
212.59.234.xx - un-xxx-xx-xxx-xx.static.sitel.net.pl
coln
46.22.171.xx - localx.dainet.pl
j23
195.158.247.xx - xxx.xxx.xxx.xx
a
213.17.161.xx - xxx-xx-xxx-xx.static.ip.netia.com.pl
Calvi
83.8.98.xxx - abrexxx.neoplus.adsl.tpnet.pl
Paweł
91.232.164.xxx - xx.xxx.xxx.xxx
Daro
5.184.180.xx - public-gprsxxxxxx.centertel.pl
wlodek
89.68.110.xxx - xx-xx-xxx-xxx.dynamic.chello.pl
borus
188.195.63.xx - ipbccxxfxx.dynamic.kabel-deutschland.de

Strony

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.