Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiedni­mi znakami drogowymi.

Wjazd do strefy zamieszkania oznacza znak D-40 strefa zamieszkania, a wyjazd znak D-41 koniec strefy zamieszkania.

       

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego

                                        Art. 1 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    zakresu obowiązywania k.d. (art. 1 ust. 1)

Art. 10 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    zarządzania ruchem w strefach zamieszkania (art. 10 ust. 7)

Art. 11 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    ruchu pieszych w strefach zamieszkania (art. 11 ust. 5)

Art. 17 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    włączania się do ruchu (art. 17 ust. 1 pkt 1)

Art. 20 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    prędkości dopuszczalnej pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania (art. 20 ust. 2)

Art. 43 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•    korzystania z drogi w strefie zamieszkania przez dziecko w wieku do 7 lat (art. 43 ust. 1)

Art. 49 - Ustawa o Ruchu Drogowym

•   zakazu postoju pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt 4)

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.