Wirtualna szkoła jazdy

Chodnik

chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, a w szczególności dotyczącymi

ruchu pieszychart. 11
zakazu przechodzenia przez jezdnię w określonych warunkachart. 14 pkt 7
zakazu jazdy wzdłuż po chodnikuart. 26 ust. 3 pkt 3
przejeżdżania pojazdu przez chodnikart. 26 ust. 4
przejeżdżania obok przystanku komunikacji publicznej nieznaj-dującego się przy chodnikuart. 26 ust. 6
korzystania z chodnika przez kierującego rowerem
art. 26 ust. 6
zatrzymania i postoju pojazdu na chodniku
art. 47