Akty prawne związane z ruchem drogowym

Ustawa Prawo o Ruchu DrogowymD19970602Lj.pdf  Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdamiD20160232-2.pdf Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanieD20151744.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaD20150305.pdf  […]

Ruch kierowany

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 24)ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę; Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 5.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do […]