Informacja o ciasteczkach

Na naszej stronie używamy plików cookie (ciasteczek) do analizy oglądalności strony i do wyświetlania reklam. Informacjami tymi dzielimy się z firmą Google. Większość przeglądarek oferuje możliwość wyłączenia ciasteczek w przeglądarce. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zapoznać się instrukcją używanej przeglądarki.

Mandaty – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mandaty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na podstawie Art. 86 Kodeksu wykroczeń. Opis naruszenia i wysokość mandatu Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 […]

Mandaty – ruch pieszych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Ruch pieszych”.. Opis naruszenia kwotazł. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych 50 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej […]

Mandaty – znaki i sygnały drogowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Opis naruszenia kwotazł. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”B-3a „zakaz wjazdu autobusów”B-4 „zakaz wjazdu motocykli” B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”B-13 do B-14 „zakaz wjazdu” C-12 „ruch okrężny”, C-1 do C-11 „nakaz jazdy” […]

Mandaty – inne wykroczenia w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących różnych wykroczeń. Opis naruszenia kwotazł. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 100 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, […]

Mandaty – osoby kierujące pojazdami

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie o kierujących pojazdami. Opis naruszenia kwotazł. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami 500 Kierowanie pojazdem silnikowym,z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę […]

Mandaty – przewóz osób

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu osób. Opis naruszenia kwotazł. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z […]

Mandaty – przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu ładunków i ciągnięcia przyczep. Opis naruszenia kwotazł. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 Przewożenie ładunku nieoznaczonego […]

Mandaty – używanie pojazdów w ruchu drogowym

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym”. Opis naruszenia kwotazł. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 300 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 Zakrywanie świateł […]

Mandaty – używanie świateł zewnętrznych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Używanie świateł zewnętrznych”. Opis naruszenia kwotazł. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 […]