Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Mandaty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na podstawie Art. 86 Kodeksu wykroczeń.

Opis naruszenia i wysokość mandatu
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o
200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka:

Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o
300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł