Kurs pierwszej pomocy, pytania egzaminacyjne, filmy

Obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy Art. 162 Kodeksu karnego 1.Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2.Nie popełnia […]

Kategorie prawa jazdy

Kategoria prawa jazdy oznacza uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu. Od kategorii zależy także minimalny wiek uprawniający do starania się o prawo jazdy. Kategoria AM a) motorowerem.b) czterokołowcem lekkim. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM. Kategoria A1 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku […]