Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – przewóz osób

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu osób.

Opis naruszeniakwota
zł.
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach100
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy100
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50