Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – osoby kierujące pojazdami

Kierowanie bez uprawnienia pojazdem zaprzęgowym

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie o kierujących pojazdami.

Opis naruszeniakwota
zł.
Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami 500
Kierowanie pojazdem silnikowym,z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu300
Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia200
Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym 100
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż250
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu500
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środkaod 300 do 500