Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – ruch pieszych

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Ruch pieszych”..

Opis naruszeniakwota
zł.
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych50
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni50
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi w obszarze zabudowanym 50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi poza obszarem zabudowanym100
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Przebieganie przez jezdnię50
Chodzenie po torowisku50
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pół-zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi50
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów50
Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego do 100