Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – znaki i sygnały drogowe

B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Opis naruszeniakwota
zł.
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

B-3a „zakaz wjazdu autobusów”

B-4 „zakaz wjazdu motocykli”

B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych”

B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”

B-13 do B-14 „zakaz wjazdu”


C-12 „ruch okrężny”,

C-1 do C-11 „nakaz jazdy”

F-10 „kierunki na pasach ruchu”

F-11 „kierunki na pasie ruchu”

P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”

P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania”

P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”
250
B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m”

B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …… m”

B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m”
150
B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”

B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ……. t”

B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …….. t”
500
B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…”


B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”

B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

B-35 „zakaz postoju”

B-36 „zakaz zatrzymywania się”

B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…”

B-39 „strefa ograniczonego postoju”

C-13 „droga dla rowerów”

C-14 „prędkość minimalna”

BT-1 „ograniczenie prędkości”P-2 „linia pojedyncza ciągła”

P-7b „linia krawędziowa ciągła”

P-17 „linia przystankowa”

P-21 „powierzchnia wyłączona”

D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”

D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz

P-22 „BUS”

D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

D-18 „parking”

D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”

D-18b „parking zadaszony”

D-19 „postój taksówek”

P-18 „stanowisko postojowe”

P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

P-20 „koperta”
100
B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników,

BT-3 „blokada zwrotnicy”

P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”

P-4 „linia podwójna ciągła”

C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”

BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”
200
Wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

100
Nieprawidłowe stosowanie się do znaków kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza100
Wjeżdżanie za sygnalizator, kiedy jest to zabronione:
od_300 do 500
C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”

400
D-18 „parking”

D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29


D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29


P-18 „stanowisko postojowe”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”

P-20 „koperta”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b:

500
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”


100