Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących przewozu ładunków i ciągnięcia przyczep.

Opis naruszeniakwota
zł.
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony100
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich150
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego od 100 do_300