Wirtualna szkoła jazdy

Co to jest skrzyżowanie, rodzaje skrzyżowań

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 2. pkt. 10
skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

Dlaczego to takie ważne, żeby dojeżdżając do przecięcia dróg jednoznacznie określić, czy mamy do czynienia ze skrzyżowaniem, czy nie? Ponieważ inne zasady pierwszeństwa obowiązują na skrzyżowaniu, a inne poza skrzyżowaniem, na przykład przy włączaniu się do ruchu z drogi wewnętrznej czy przy wyjeździe z parkingu.

Przykłady skrzyżowań

Skrzyżowanie w kształcie litery X
Skrzyżowanie w kształcie litery T
Skrzyżowanie w kształcie litery Y (rozwidlenie)
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo)

Przykłady przecięcia dróg, które nie tworzą skrzyżowania

Nie jest skrzyżowaniem przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z:

  • drogą gruntową
  • drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze

Przypomnijmy, że drogą twardą jest droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych, lub kamienno-betonowych, jeżeli długość jej nawierzchni przekracza 20 m. Pozostałe drogi są drogami gruntowymi.

Przecięcie drogi twardej z drogą gruntową
Wyjazd z parkingu
Wyjazd z posesji
Wyjazd ze stacji benzynowej

Wyjazd z wyżej wymienionych obiektów na drogę twardą jest włączaniem się do ruchu, a nie przejazdem przez skrzyżowanie.

Rodzaje skrzyżowań

Ze względu na pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania dzielą się na:

  • skrzyżowania równorzędne
  • skrzyżowania nierównorzędne ze znakami
  • skrzyżowania o ruchu kierowanym:
    • sygnałami świetlnymi
    • przez uprawnioną osobę (np. policjanta)

Skrzyżowanie równorzędne jest to takie skrzyżowanie, na którym nie występują żadne znaki, albo występuje znak A-5 “skrzyżowanie równorzędne”:

Skrzyżowanie nierównorzędne jest to skrzyżowanie, na którym o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki:

Skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną jest to skrzyżowanie, na którym o pierwszeństwie przejazdu decyduje sygnalizacja świetlna:

Skrzyżowanie o ruchu kierowanym przez osobę uprawnioną jest to skrzyżowanie, na którym o pierwszeństwie przejazdu decyduje uprawniona osoba kierująca ruchem (np. policjant):