Wirtualna szkoła jazdy

Wymijanie

Wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi sposobu wymijania.

   Art. 23 ust. 1 pkt 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym

1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.
Art. 55 ust. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym
sposób zachowania się kierującego pojazdem w przypadku przejeżdża­nia obok niektórych pojazdów (np. pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadza­nia egzaminu państwowego
Art. 57a – Ustawa o Ruchu Drogowym
Wymijanie autobusu szkolnego