Wirtualna szkoła jazdy

Droga dla rowerów, śluza rowerowa, kontrapas rowerowy

Wszystkich rowerzystów zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na stronie:

  kartarowerowa.net.pl

Droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych,  oznaczona  odpowiednimi   znakami drogowymi

Drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani z niej korzystać, oznacza znak C-13 droga dla rowerów. Koniec takiej drogi oznacza znak C-13a koniec drogi dla rowerów. Jeżeli z drogi dla rowerów korzystają również piesi, na jednej tarczy znaku umieszczone są symbole znaków C-13 droga dla rowerów  i C-16 droga dla pieszych, symbole  znaków mogą być oddzielone kreską pionową lub poziomą. W przypadku, gdy symbole są oddzielone kreską pionową, oznacza to, że ruch pieszych i rowerów jednośladowych odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku. Natomiast, gdy są oddzielone kreską poziomą, ruch pieszych i rowerów jednośladowych odbywa się na całej powierzchni drogi.

C-13
C-13a
C – 16 podział pionowy
C – 16  podział  poziomy

Definicja ta ma związek z przepisami określającymi w szczególności:

akt prawnyakt prawny
(art. 11 ust. 4)korzystania przez pieszego z drogi dla rowerów
(art. 16 ust. 5)obowiązku poruszania się po poboczu
(art. 17 ust. 1 pkt 3a)włączania się do ruchu przez kierującego rowerem, który wjeżdża z drogi dla rowerów na jezdnię lub pobocze
(art. 24 ust. 6)obowiązku ułatwienia wyprzedzania
(art. 27 ust. 1 i 3)pierwszeństwa roweru znajdującego się na przejeździe dla rowe­rzystów oraz jadącego po drodze dla rowerów znajdującej się poza jezdnią
(art. 32)jazdy w kolumnie
(art. 33)korzystania przez kierującego rowerem z drogi dla rowerów i pie­szych oraz z chodnika w razie braku drogi dla rowerów i niemoż­ności korzystania z jezdni
(Art. 11. 1)Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza
(art. 47 ust. 2)zatrzymania i postoju roweru na chodniku

Śluza rowerowa

śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy, lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi

Nowe brzmienie pkt 3,4, 21, 45 i 46 w art.2 wchodzi wżycie z dn. 11.02.2012 r. (Dz. U.z 2011r. Nr 30, poz.151).

Kontrapas

Kontrapas – to wydzielony pas jezdni na ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla rowerzystów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy. 

PAMIĘTAJ

  • Kontrapas to nie jest dwukierunkowa droga dla rowerów!
  • Jeśli jedziesz w tym samym kierunku co samochody („z prądem”), poruszaj się jezdną (tak jak dotychczas, jak na innych drogach).
  • Wiele osób jeździ na pamięć, mogą nie spodziewać się rowerzysty jadącego „pod prąd’, zachowaj zatem szczególną ostrożność w okolicach skrzyżowań.

Warto wiedzieć, że w przypadku ulic jednokierunkowych o niewielkim ruchu samochodowym, 

  • strefy zamieszkania
  • strefy uspokojonego ruchu
  • itp

w wielu krajach kontra pasów nie wyznacza się,  stosuje się wtedy wyłącznie oznakowanie pionowe, a mianowicie (tabliczkę” nie dotyczy rowerów” pod znakiem zakaz wjazdu), niekiedy uzupełnione odpowiednimi piktogramami na jezdni oraz na wlotach skrzyżowań.