Wirtualna szkoła jazdy

Droga ekspresowa

definicja oznacza drogę dwu – lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania  występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych

Analogicznie do autostrady droga ekspresowa jest odpowiednio oznaczona specjalnymi znakami drogowymi. Początek lub kontynuację drogi ekspresowej oznacza znak D-7 droga ekspresowa, a jej koniec znak D-8 koniec drogi ekspresowej. 

D-7
„droga ekspresowa”
D-8
„koniec drogi ekspresowej”

Definicja ta ma związek z przepisami określającymi w szczególności:

akt prawnyopis zdarzenia
(art. 20 ust. 3 i 4) prędkości dopuszczalne pojazdów
(art. 22 ust. 6 pkt 3)zakaz zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego
(art. 23 ust. 2)zakaz cofania
(art. 49 ust. 1 pkt 8)zatrzymywania się na pasie między jezdniami
(art. 49 ust. 3)zatrzymywania lub postoju pojazdu w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu, jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni i ostrzec innych uczestników ruchu
(art. 50)specjalny sposób sygnalizacji postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku