Wirtualna szkoła jazdy

Droga twarda

drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych, lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi

Droga o nawierzchni tłuczniowej albo żwirowej nie jest drogą twardą