Wirtualna szkoła jazdy

Holowanie

Holowanie to ciągnięcie pojazdu, który w normalnych warunkach nie może poruszać się samodzielnie za pomocą umieszczonego na nim silnika.

Warunki, przy których może odbywać się holowanie

Dopuszczalne prędkości podczas holowania:

do 30 km/h na obszarze zabudowanym

do 60 km/h poza obszarem zabudowanym.

Rodzaj połączenia pojazdów i odległość między nimi:

  • połączenie sztywne (np. drąg holowniczy) o długości nie większej niż 3m
  • połączenie giętkie (np. linka holownicza) zapewniające odległość między pojazdami od 4 do 6 m (linki holownicze są sprzedawane na każdej stacji benzynowej i spełniają wrunki przewidziane w przepisach ruchu drogowego)

Sposób połączenia pojazdów

Pojazd holowany powinien być połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy. Wyjątkiem jest holowanie motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie, np. w razie upadku.

Odpowiednie oznakowanie pojazdów i połączenia podczas holowania

  • pojazd holujący ma włączone światła mijania, również w okresie dostatecznej widoczności,
  • pojazd holowany z wyjątkiem motocykla jest oznakowany z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym,
  • a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne.

Trójkąt ostrzegawczy jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu.Bardzo często można spotkać na drodze pojazd holowany z włączonymi światłami awaryjnymi, jest to poważny błąd stwarzający ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Podczas wykonywania manewrów na drodze pojazd holowany nie ma możliwości sygnalizowania tego co będzie robił. Pamiętajmy o obowiązku sygnalizowania za wczasu wszystkich manewrów wykonywanych na drodze.

 Zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.(Lampa błyskowa mocowana do dachu pojazdu przy pomocy magnesu zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej.To nie jest obowiązkowe wyposażenie pojazdu) Połączenie powinno być oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej.

Kto może kierować pojazdem holowanym

W pojeździe holowanym może znajdować się kierujący mający uprawnienia do kierowania tym pojazdem , chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim (np. w sposób pokazany na poniższym rysunku).

Bardzo ważne jest, aby przed holowaniem zostały ustalone sygnały porozumiewawcze; dźwiękowe, świetlne itp., za pomocą których kierujący pojazdem holowanym będzie mógł się porozumieć z kierującym pojazdem holującym, gdyby dochodziło do groźnej sytuacji na drodze lub gdyby pojazd zachowywał się nietypowo. Kluczyk umieszczony w stacyjce podczas holowania na holu giętkim w celu uniknięcia włączenia blokady kierownicy.

Zakazy związane z holowaniem

Zabrania się holowania więcej niż jednego pojazdu

tak nie wolno holować

• z wyjątkiem pojazdu członowego (tak wolno):

• pojazdu z przyczepą

tak nie wolno holować

• pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia.

• pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

Holowanie na autostradzie

Na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych. Rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego (pojazdu cięższego niż pojazd holujący, jeżeli sposób holowania wyklucza kierowanie i hamowanie przez pojazd holowany).

Postój awaryjny

Przed holowaniem często dochodzi do postoju awaryjnego. Warto znać przepisy dotyczące oznakowania pojazdu w trakcie takiego postoju, w zależności od rodzaju drogi. Więcej na ten temat w artykule na temat postoju awaryjnego.

Holujący zawsze ubezpieczony

Zgodnie z kodeksem drogowym pojazd holujący i pojazd holowany nie tworzą zespołu pojazdów. Ale dotyczą ich przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przewidziane dla zespołu pojazdów.  Według art. 37 ust. 1 i 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, szkoda wyrządzoną ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, jest pokrywana z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu ciągnącego, a także holującego. Niestety, przepisy rozstrzygają na niekorzyść holującego również taki przypadek, gdy do stłuczki dochodzi tuż po zerwaniu się linki holującej. Jeśli szkoda została spowodowana przez pojazd, który jeszcze się toczył, to odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy wykupionej przez kierowcę pojazdu holującego.

Podstawa prawna:

Art. 31 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)

Ustawa z  22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)