Wirtualna szkoła jazdy

Jazda po rondzie – część 3

Dozwolone wyprzedzanie

Mimo że na rondzie trudno osiągnąć zawrotną prędkość, trzeba pamiętać, że dopuszczalne jest wyprzedzanie, gdyż zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniach nie dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym. To wyprzedzanie odbywa się zresztą mimo woli, bo jadące sąsiednim pasem z większą prędkością pojazdy wyprzedzają te jadące wolniej na pasie położonym obok.

Uwaga na duży pojazd

Na mniejszych rondach skręcenie w drogę wylotową z prawego pasa ruchu na obwiedni może być kłopotliwe dla dużych pojazdów: tirów, autobusów przegubowych. Jeżeli gabaryty pojazdu nie pozwalają na skręcenie z pasa prawego, wówczas kierujący takim pojazdem może skręcić z sąsiedniego pasa. Widząc duży pojazd sygnalizujący zamiar skręcenia, pozwólmy mu na bezpieczne opuszczenie ronda. (czytaj Przepisy dotyczące autobusu)

Można jeździć w koło

Jeżeli na rondzie nie uda nam się w porę zmienić pasa ruchu albo też pomyliliśmy się i przejechaliśmy wylot, w który powinniśmy skręcić, to nic nie stoi na przeszkodzie, by objechać obwiednię dookoła (360°) i wykonać właściwy manewr. Wbrew obiegowym opiniom możemy to zrobić także prawym, skrajnym pasem ruchu. Nie musimy wjeżdżać nawet na chwilę na lewy pas.

Zawsze przepuszczaj pieszych

Podczas zjeżdżania z ronda należy pamiętać, że bardzo często tuż przy wylocie znajduje się przejście dla pieszych. Pieszym należy oczywiście ustąpić pierwszeństwa. Zdarza się nagminnie, że zjeżdżające z ronda z dość znaczną prędkością pojazdy przejeżdżają pieszym niemal po nogach, zmuszając ich do zatrzymania się lub cofnięcia na chodnik. Jest to oczywiście niedopuszczalne.

Jeżeli przy wylocie z ronda występuje droga rowerowa, pamiętajmy o ustąpieniu pierwszeństwa rowerzyście. (czytaj Prawo Drogowe dla rowerzystów)

Tramwaj i rondo

Tramwaj wjeżdżający na rondo przy oznakowaniu tylko znakiem C-12 (ruch okrężny) nie ustępuje pierwszeństwa pojazdom samochodowym poruszającym się po obwiedni ronda.Znak C-12 określa tylko kierunek jazdy. Zjeżdżając z wyspy ronda tramwaj, jest w sytuacji równorzędnej, oczywiście takim przypadku pierwszeństwo ma tramwaj jako pojazdy szynowy.

Tramwaj skręcając nie czeka

Podczas wjeżdżania na rondo tramwaj, zgodnie ze wskazaniami znaku, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po obwiedni ronda. Podczas opuszczania wyspy centralnej (wykonanie skrętu w prawo przez pojazd szynowy) tramwaj będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem kołowym.

Rondo o ruchu kierowanym

Na rondzie, czyli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, na którym ruch kierowany jest sygnałami świetlnymi, kierujący tramwajem jest obowiązany zastosować się do wskazań sygnalizacji. Dla kierującego samochodem wyświetlany jest sygnał zielony, może wjechać za sygnalizator i na rondo.

Tramwaj ma bezwzględnie pierwszeństwo

Na rondzie, czyli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, na którym nie ma znaków określających pierwszeństwo przejazdu tramwaj, ma zawsze pierwszeństwo. Niezależnie od tego, z którego kierunku nadjeżdża i niezależnie od tego, czy jedzie prosto, czy skręca.

Uwaga skręcający tramwaj

Kierujący tramwajem jest obowiązany zastosować się do wskazań sygnalizacji. Nie ma on jednak podczas skręcania obowiązku ustąpienia pierwszeństwa samochodom poruszającym się po rondzie. Podczas zjazdu z ronda to tramwaj ma pierwszeństwo.

Uwaga na STK

Na wyspie ronda umieszczony jest dodatkowy sygnalizator dla skręcającego tramwaju STK . Sygnał (kreska pozioma) zakazuje motorniczemu wjazdu za sygnalizator, czyli zjechania z wyspy. W takim przypadku kierujący samochodem nie musi ustępować pierwszeństwa skręcającemu tramwajowi. Gdyby sygnalizatora dla tramwajów nie było, kolejność przejazdu zostałaby zmieniona i tramwaj miałby pierwszeństwo przed samochodem.