Wirtualna szkoła jazdy

Jezdnia

część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni

Drogi dwujezdniowe składają się z dwóch odrębnych jezdni, rozdzielonych najczęściej środkowym pasem zieleni lub barierą odpowiedniej konstrukcji w stosunku do przeznaczenia oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu. Drogi te przeznaczone są do jazdy w przeciwnych kierunkach. W takim przypadku  każda tych dróg  jest jezdnią jednokierunkową oznaczoną znakiem informacyjnym D-3 droga jednokierunkowa 

D-3
„droga jednokierunkowa”

Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności:

akt prawnyopis zdarzenia
(art. 11 ust. 1-3)korzystania z jezdni przez pieszego
(art. 12)poruszania się po jezdni kolumny pieszych
(art. 13)przechodzenia pieszego przez jezdnię
(art. 14)zakazów określonego zachowania na jezdni
(art. 16)ruchu prawostronnego
(art. 17 ust. 1)włączania się do ruchu
(art. 18)włączania się do ruchu autobusu
(art. 18a)włączania się do ruchu autobusu szkolnego
(art. 19 ust. 3)zachowania odpowiednich odstępów między pojazdami na jezd­niach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu przez niektóre pojazdy
(art. 20 ust. 3)prędkości dopuszczalnej pojazdów
(art. 22 ust. 2)skręcania
(art. 24 ust. 4 i 7-10)wyprzedzania pojazdu
(art. 26 ust. 7)przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej
(art. 30 ust. 1 pkt 2 b)jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
(art. 33 ust. 1a. 3 pkt 1 i ust. 7)warunków korzystania z jezdni oraz zakazu jazdy rowerem lub motorowerem obok innego uczestnika ruchu
(art. 35 ust. 1 oraz 37 ust. 4 pkt 4 i 5)jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt
(art. 45 ust. 1 pkt 5)zakazu wjeżdżania na pas między jezdniami
(art. 46 ust. 2 i 3)warunków zatrzymania pojazdu na jezdni
(art. 49 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10)zakazów zatrzymania pojazdu
(art. 49 ust. 3)obowiązku usunięcia pojazdu z jezdni
(art. 50)obowiązku sygnalizacji postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku
(art. 52 ust. 2)oświetlenia pojazdu podczas zatrzymania i postoju poza pobo­czem i jezdnią
(art. 54 ust. 2 pkt 1)wykonywania czynności na drodze