Tramwaj na rondzie – pierwszeństwo przejazdu, sygnalizatory, znaki

Przecięcie torów jazdy samochodu (albo innego pojazdu, np. roweru) i tramwaju na rondzie występuje w dwóch sytuacjach:

  • kiedy tramwaj wjeżdża na rondo a samochód jedzie po obwiedni ronda
  • kiedy tramwaj opuszcza rondo, a samochód jedzie po obwiedni ronda

Ruch na rondzie może być kierowany:

  • sygnalizacją świetlną
  • znakami drogowymi

Omówimy po kolei każdą z tych kombinacji.

Sytuacja 1: przy wjeździe tramwaju na rondo

Jeżeli na rondzie ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną, to zarówno tramwaj jak i inne pojazdy stosują się do wskazań sygnalizatorów.

Samochód czeka na przejazd na czerwonym świetle przed sygnalizatorem. Tramwaj ma zielone światło, a więc przejeżdża.
Samochód ma zielone światło, a więc przejeżdża. Tramwaj czeka na przejazd na czerwonym świetle przed sygnalizatorem.

Jeżeli na rondzie nie ma sygnalizacji świetlnej, ale przy wlocie występują znaki drogowe (tutaj C-12 “ruch okrężny” oraz A-7 “ustąp pierwszeństwa”) to zarówno tramwaj jak i inne pojazdy wjeżdżające na rondo stosują się do znaków drogowych.

Tramwaj ma znak “ustąp pierwszeństwa przejazdu”, ustępuje więc pierwszeństwa pojazdom jadącym po rondzie. Samochód przejeżdża pierwszy.

Sytuacja 2: przy zjeździe tramwaju z ronda

Jeżeli na rondzie ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną, to zarówno tramwaj jak i inne pojazdy stosują się do wskazań sygnalizatorów. Dla tramwajów przeznaczone są specjalne sygnalizatory ST.

Samochód czeka na przejazd na czerwonym świetle przed sygnalizatorem. Tramwaj ma sygnał zezwalający na jazdę (pionowa kreska) na sygnalizatorze ST, a więc może opuścić rondo.
Samochód ma zielone światło, a więc przejeżdża. Tramwaj ma sygnał nie zezwalający na przejazd (pozioma kreska) i czeka przed sygnalizatorem ST.

Jeżeli ruch na rondzie nie jest kierowany sygnalizacją świetlną, to przy zjeździe tramwaj jest w tej samej hierarchii pierwszeństwa co pojazdy na rondzie. Zgodnie z ogólnymi przepisami (Art. 25 ust. 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym) w takiej sytuacji tramwaj przejeżdża pierwszy (mimo tego, że samochód jest z jego prawej strony).

W sytuacji równorzędnej pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed pojazdem nieszynowym. Tramwaj przejeżdża pierwszy.