Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – autostrady i drogi ekspresowe

Wjazd na autostradę

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących ruchu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych.

Opis naruszeniakwota
zł.
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej300
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300