Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – holowanie

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Holowanie”.

Opis naruszeniakwota
zł.
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100
Nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
Niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
Niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50