Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – ostrzeganie i jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza”.

Opis naruszeniakwota
zł.
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni100
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100100
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100