Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – rowery, motorowery i pojazdy zaprzęgowe

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych”.

Opis naruszeniakwota
zł.
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200200
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów100
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 50
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek50
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach50
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią50
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50