Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale „Wymijanie, omijanie i cofanie”.

Opis naruszeniakwota
zł.
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250
Utrudnianie ruchu podczas cofania od 50 do 200 od 50
do 200
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200