Wirtualna szkoła jazdy

Ogólne zasady zachowania na skrzyżowaniach

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 25. ust. 4.
Kierującemu pojazdem zabrania się:
wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
rozdzielania kolumny pieszych

Bardzo częstym przypadkiem, obserwowanym głównie w dużych miastach i w godzinach szczytu, jest sytuacja przedstawiona poniżej. Niebieski samochód osobowy wjechał na skrzyżowanie, mimo że kierowca widział, że nie ma możliwości zjazdu ze skrzyżowania. Być może liczył na to, że kolumna samochodów przed nim zaraz ruszy. Jeżeli jednak tak się nie stanie, to co wtedy? W takich przypadkach kierowca powinien uruchomić wyobraźnię przez podjęciem decyzji o wjeździe na skrzyżowanie. Gdyby teraz nadjechał samochód z prostopadłego kierunku, na skrzyżowaniu wytworzyłby się dodatkowy zator, nie mówiąc już o stresie i otrąbieniu. Kodeks drogowy wyraźnie zabrania doprowadzania do takiej sytuacji.

Kierowca wjechał na skrzyżowanie bez upewnienia się o możliwości z
jazdu

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 26. ust. 1.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Kierowca zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych . Dojeżdzając do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Kierowcy czasem zachowują się niebezpiecznie – trąbiąc, poganiając, próbując przejeżdżać między pieszymi slalomem – jednym słowem próbując wymusić pierwszeństwo. Stwarzają w ten sposób duże zagrożenie, powodujące bardzo często wypadki. Uwaga: Jeśli podczas egzaminu na prawo jazdy dojdzie do takiej sytuacji, egzamin zostanie przerwany z wynikiem negatywnym. Wykroczenia tego typu ujęte są w taryfikatorze punktów karnych.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

Zabrania się zatrzymywania pojazdu (nie wynikającego z warunków ruchu) na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania. Niezgodny z przepisami jest więc w takiej sytuacji postój na chodniku lub poboczu, nawet jeśli nie ma zakazu zatrzymywania. Nawet chwilowy postój, na przykład aby wysiadł pasażer z samochodu, jest nieprawidłowy. Natomiast inną kwestią jest zatrzymanie wynikające z awarii pojazdu – tutaj nie mamy wpływu na przymusowe miejsce postoju, a więc takiego przypadku ten zakaz nie dotyczy. Odrębne przepisy regulują, jak powinien być oznaczony samochód na postoju awaryjnym (Art. 50). Patrz również ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

W odległości do 10 m od skrzyżowania obowiązuje zakaz zatrzymywania

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Pojazd skręcający w drogę poprzeczną musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię. Często kierowcy uzurpują sobie prawo pierwszeństwa, ponieważ nie widzą przejścia dla pieszych. Ustawa nie wspomina jednak o przejściu dla pieszych, tylko o przechodzeniu przez jezdnię. Czyli nawet jeśli nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, skręcający samochód musi ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na tak zwanym “ciągu komunikacyjnym”.

Pojazd skręcający w lewo ustępuje pierwszeństwa pieszym

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 26. ust. 3.
Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Nie wolno omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych. Również, niezależnie od tego czy na przejściu aktualnie znajdują się piesi czy nie, nie wolno wyprzedzać innego jadącego pojazdu bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych. Zauważmy, że przepis ten dotyczy również wyprzedzania na przykład rowerów. Wszyscy zapewne znamy sytuację z punktu widzenia pieszego, kiedy na prawym pasie zatrzymał się samochód w celu przepuszczenia nas, zaczynamy więc przechodzić przez przejście, a nagle lewym pasem przejeżdża nam przed nosem inny samochód. Jest to jedna z najbardziej wypadkogennych sytuacji w Polsce i nie tylko. W ten sposób ginie corocznie wielu pieszych. Pamiętajmy o zachowaniu w strefie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań szczególnej ostrożności, zasady ograniczonego zaufania oraz szybkości bezpiecznej.

Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych i na przejściu jest zabronione