Wirtualna szkoła jazdy

Pas ruchu

każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi

Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności:

akt prawnyopis zdarzenia
(art. 16 ust. 3 i 4)ruchu prawostronnego
(art. 17 ust. 1 pkt 3)włączania się do ruchu
(art. 18)włączania się do ruchu autobusu
(art. I8a)włączania się do ruchu autobusu szkolnego
(art. 19 ust. 3 – 5)utrzymywania odpowiednich odstępów przez niektóre pojazdy lub ich zespoły w określonych warunkach
(art. 20 ust. 3)prędkości dopuszczalnych pojazdów
(art. 22)prędkości dopuszczalnych pojazdów
(art. 24)
wyprzedzania
(art. 49 ust. 1 pkt 2 i 10)zakazów zatrzymywania pojazdu w określonych warunkach