Wirtualna szkoła jazdy

Pobocze

część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt

P-7a
„linia krawędziowa przerywana”

P-7b
„linia krawędziowa ciągła”

Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 3 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności:

akt prawnyopis zdarzenia
(art. 16 ust. 5)w sprawie poruszania się po poboczu