Wirtualna szkoła jazdy

Przejazd dla rowerzystów

przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowi­ska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, ozna­czoną odpowiednimi znakami drogowymi

A-24
„rowerzyści”
D-6a
„przejazd dla rowerzystów”
P-11
„przejazd dla rowerzystów”

Na przejazdach dla rowerzystów ruch może być regulowany za po­mocą sygnalizacji świetlnej

S-6
„sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów”

Analogicznie, na przejazdach dla rowerzystów nadawane są przez sy­gnalizator S-6 dwa sygnały w kształcie sylwetki roweru  Sygnał zielony zezwala na wjazd na prze­jazd dla rowerzystów. W końcowej fazie nadawania, sygnał zielony zmienia się w migający, co oznacza, że za chwilę będzie wyświetlany sygnał czerwony i rowerzysta jest obowią­zany jak najszybciej opuścić przejazd. Sygnał czerwony oznacza zakaz wjazdu na przejazd dla rowerzystów.

 Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego. a w szczególności dotyczącymi

 (art. 27) – Ustawa o Ruchu Drogowym

 przejeżdżania przez kierujących innymi pojazdami przez przejaz­dy dla rowerzystów
  (art. 33 ust. 4) – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zasad korzystania z drogi oraz zakazu wjeżdżania przez kierujące­go rowerem bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny
  (art. 37 ust. 4 pkt 5) – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    pędzenia zwierząt po drodze dla rowerów
  (art. 49 ust. 1 pkt 2) – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zakazu zatrzymania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed nim, a na drodze dwukierun­kowej o dwóch pasach ruchu – również za nim