Wirtualna szkoła jazdy

Przejście dla pieszych

przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

Miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi wskazuje znak pionowy informacyjny D-6 przejście dla pieszych 

Natomiast samo miejsce przejścia dla pieszych – znak poziomy P-10 przejście dla pieszych 

O zbliżaniu się do takiego przejścia na niektórych drogach uprzedza znak ostrzegawczy A – 16 przejście dla pieszych 

Na przejściach dla pieszych ruch może być regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Niektóre przejścia są wyposażone dodatkowo w urządzenia wysyłające sygnały dźwiękowe lub wibracyjne. Są to rozwiązania szczególnie pożyteczne dla osób niepełnosprawnych z wadami słuchu lub wzroku.

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi.

przechodzenia w poprzek drogi na przejściu dla pieszych i poza nimart.13
zakazu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazdart 14 pkt 1
obowiązków kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, skręcającego
w drogę poprzeczną oraz zakazów związanych z przejściami dla pieszych
art. 26 ust. 1-3
zakazu zatrzymywania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem, a na dro­dze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – również za tym przejściemart. 49 ust. 1 pkt 2